08-05-2023|
6
minuten

De implementatie van een geautomatiseerd magazijn is misschien niet altijd even succesvol en winstgevend als oorspronkelijk gepland. Je hebt vast wel eens slechte ervaringen gehoord uiteindelijk zelfs spijt kregen van de investering. In plaats van zijn doel te bereiken, kampt het bedrijf nog steeds met logistieke problemen met bovenop nog een extra financieel verlies. 

Moet je dan de dingen op de oude manier doen en de weg van het minste risico nemen? Zeker niet. In een omgeving waar concurrenten investeren in automatisering, digitalisering en procesverbetering, is stilstaan geen optie. 

Wat kunnen ontwerpers en inkopers dan wel doen om jouw slaagkansen te verhogen? Hoe kunnen ze voorkomen dat de gezondheid van je bedrijf wordt bedreigd door een slecht ontworpen systeem? 

Dit zijn onze 8 aanbevelingen om de risico’s te beperken.

  1. Verzamel gegevens, veel gegevens
  2. Wees voorzichtig met gemiddelden
  3. Schets de volledige logistieke flow
  4. Stel details niet uit tot later
  5. Onderzoek verschillende strategische scenario’s
  6. Onderzoek verschillende technologieën
  7. Simuleer, simuleer, simuleer
  8. Wees klaar voor verandering

 

Verzamel gegevens. Heel veel gegevens.

De gegevens van bestaande én toekomstige activiteiten bieden een goed inzicht in het ontwerp van ieder (semi) geautomatiseerd magazijn. Hoe hoger de kwaliteit en het detail van je gegevens, hoe diepgaander je de analyse kan uitvoeren. 

Het lijkt misschien veel werk om die gegevens op te vragen en te verwerken, maar omdat er veel geld op het spel staat, is het zeker de moeite waard. Sommige partners kunnen deze data automatisch binnenhalen, bijvoorbeeld via vlootbeheer systemen of sensoren.

Wees voorzichtig met gemiddelden.

Bij grote hoeveelheden informatie en complexe logistieke activiteiten kan het verleidelijk zijn om je analyse te vereenvoudigen en enkel te kijken naar gemiddelden, maar in werkelijkheid werkt het heel anders. 

Pieken en gemiddelden moeten correct per jaar, maand en dag worden geëvalueerd: activiteiten volgen niet de hele werkdag hetzelfde tempo, maar vertonen pieken en dalen. Onder andere buffers, doorvoersnelheden en werkstations moet je meenemen in je berekeningen. Ook als ze gemiddeld aan de eisen voldoen, kan de capaciteit meerdere keren per dag tekortschieten wat voor risico’s kan zorgen.

Schets de volledige logistieke flow.

De volledige logistieke flow is meer dan de som van afzonderlijke deelactiviteiten. Die kunnen afzonderlijk goed zijn ontworpen, maar toch niet goed zijn geïntegreerd. Een slechte planning van de koppelingen tussen die deelactiviteiten kan leiden tot knelpunten. 

Het goede ontwerp van de afzonderlijke onderdelen is nutteloos als de leden van het orkest allemaal in een andere toonsoort spelen. 

Stel de details niet uit tot later.
Ook als het ontwerp in zijn geheel goed werkt, blijf goed kijken naar de details. Bufferzones, uitwisselingstijden tussen zones of accumulatiezones: als één daarvan slecht ontworpen is, ontstaat er een knelpunt, waardoor alle processen in elkaar storten. 

Het herstellen van die kleine foutjes kost weinig geld in de ontwerpfase, maar kan grote gevolgen veroorzaken in productie. Zorg er voor dat je deze vroeg aanpakt.

Onderzoek verschillende strategische scenario’s.

De algemene strategie van je bedrijf is direct van invloed op je logistieke groei. Als je wil groeien met je bedrijf door bijvoorbeeld uitbreiding van het marktaandeel, toegang tot nieuwe kanalen en markten, of een ruimer aanbod. 

Dit vertaalt zich in veranderende operationele eisen: orders kunnen kleiner of groter worden, het aantal SKU’s groeit of meer dagelijkse leveringen. 

Met een model dat gevoed wordt door gedetailleerde gegevens is het mogelijk om verschillende scenario’s te onderzoeken. Zo zorg je ervoor dat je automatisch magazijn veerkrachtig is en aansluit bij de strategische ontwikkeling van je bedrijf. De processen moeten zo ontworpen zijn dat ze zich aanpassen aan de toekomst.

Onderzoek verschillende technologieën.

Investeren in een technologie omdat je ze op een beurs of bij een ander bedrijf hebt gezien is geen strak plan. De technologie moet altijd aangepast zijn aan jouw bedrijfsactiviteiten. 

We leven in een tijd waarin de beschikbaarheid van verschillende technologieën ongekend is. In principe doen ze allemaal hetzelfde: magazijnprocessen optimaliseren en automatiseren. Maar is het niet zo dat alle auto’s ons van A naar B brengen, vier wielen en een gaspedaal hebben en zich toch op heel verschillende markten richten? 

Hetzelfde geldt voor magazijn automatisering. Afhankelijk van het orderprofiel, de product kenmerken, de verdeling van de orderlijn en allerlei andere factoren presteren verschillende technologieën heel anders en leiden ze tot een andere toegevoegde waarde. 

Een pasklare oplossing bestaat niet. Een goed model maakt de juiste vergelijking tussen verschillende oplossingen in een gesimuleerde omgeving mogelijk. Dit helpt je de juiste technologie te kiezen. 

Simuleer, simuleer, simuleer.
Over simuleren gesproken… Een simulatie is is van groot belang als het gaat om het bevestigen van een ontwerp. Je krijgt ruimte voor ‘fouten’ in een gesimuleerde omgeving en verkeerde simulaties kan je wegschuiven. 

Enkel de best presterende scenario’s kan je in detail uitwerken. Een simulatie betaalt zichzelf bovendien 99 van de 100 keer terug. Daarvoor zijn twee belangrijke redenen: 

Het beperkt je initiële investering.

De meeste bedrijven simuleren een automatisch magazijn pas nadat ze het systeem hebben aangeschaft om het dan te verfijnen. Maar stel dat er een andere opzet is die veel goedkoper is? Dat wil je liever weten vóór je enkele miljoenen investeert in een automatisch systeem. 

Het bespaart je geld bij herstelling van fouten

Een simulatie kan je ook geld besparen bij het herstellen van fouten. Stel dat een bufferzone niet berekend was en dat je die alleen kunt uitbreiden door een aantal vaste elementen van het nieuwe systeem te verwijderen. Alleen al het herstellen van deze fout kost je meer geld dan de simulatie zelf. 

Wees klaar voor verandering.
Automatisering moet in dienst staan van jouw activiteiten en niet andersom. Het is van groot belang om elk afzonderlijk proces binnen de activiteit ter discussie te brengen en te bepalen of het toegevoegde waarde heeft. 

De implementatie van een automatisch magazijn hoort vaak samen met een geheel nieuwe aanpak om overbodige, inefficiënte processen en kosten te vermijden. 

Door tijd te steken in de samenwerking met een adviesbureau, kan je een volledig beeld krijgen en  alle puzzelstukjes bij elkaar laten komen. Toyota Material Handling ondersteunt bedrijven bij magazijnautomatisering, van ontwerp tot implementatie. 

Ben jij klaar voor verandering en onderzoek je de mogelijkheden van magazijnautomatisering? Neem dan contact op met onze specialisten om jouw behoeften te bespreken.

 

Topics: Automation

Philip Van Oevelen
Philip Van Oevelen |

Logistics Solutions Senior Consultant at Toyota Material Handling Belgium