13-12-2021|
5
minuten

Productschade is een kwelling voor magazijnbeheerders, logistieke teams en eigenaren. Dat is geen verrassing, want productschade kan serieuze gevolgen hebben voor uw bedrijf. Zoals elk risico moeten mensen dit beperken door proactief te zijn op het gebied van preventie en open te staan voor innovatie.  

Schadepreventie – het beperken van de kans op schade – is een voortdurende activiteit die na verloop van de tijd verandert en zich aanpast naarmate nieuwe technologieën en processen worden ontwikkeld. We leggen hier uit waarom u voorrang moet geven aan schadepreventie en noemen vijf manieren om productschade te verminderen in uw magazijn. 

Waarom moet u voorrang geven aan schadepreventie? De langdurige gevolgen van productschade. 
Bij productschade denken de meeste mensen aan een lineaire gebeurtenis waarbij een product beschadigd raakt en zijn waarde verliest. Als een product € 400 kost, verliezen we € 400. Maar is het echt zo eenvoudig? Productschade veroorzaakt vaak een reeks opeenvolgende gebeurtenissen, die in totaal veel groter zijn dan de oorspronkelijke productwaarde. Afhankelijk van de vervolgschade verliezen we in plaats van € 400 misschien wel € 4.000 of zelfs meer. 

Productschade zorgt bijna altijd voor een sneeuwbaleffect, waarbij de gevolgen na verloop van tijd groter worden. Net als bij een aardbeving zijn er naschokken, waardoor het getroffen gebied groter wordt en de ernst van de situatie toeneemt en na verloop van tijd verergert. Afgezien van de productkosten kan productschade ook gevolgen hebben voor: 

 • Totale productuitgaven, omdat meer geld wordt besteed aan het vervangen van een artikel.
 • Grotere vertragingen in het magazijn als de gebeurtenis ertoe leidt dat werknemers taakafhankelijke deadlines missen.
 • Hogere verzekeringspremies als een werknemer of een andere organisatie betrokken is en een claim indient.
 • Relatiebeheer als er een geschil ontstaat naar aanleiding van productschade tussen u en een andere partij.
 • Verlaagde bedrijfsreputatie als gevolg van een incident.
 • Klanttevredenheidsniveaus als u schade niet opmerkt en defecte producten verstuurt.
 • Welzijn en moraal van werknemers als productschade letsel veroorzaakt of de productiviteit beïnvloedt.

Plotseling heeft een gebeurtenis veel grotere gevolgen, die het magazijn en zijn prestaties beïnvloeden.  Daarom is schadepreventie essentieel. 

Hoe beperkt u productschade in magazijnomgevingen?
1. Beheer pallets naar behoren.
Pallets beheren en controleren of ze veilig zijn voor transport, is essentieel om productschade te beperken. Palletbeoordeling moet een formeel, uniform proces zijn, dat door iedere magazijnmedewerker wordt uitgevoerd. 

Het proces zou er ongeveer zo uit moeten zien: 

 • Beoordeel de pallet voor het laden op gebreken die het lossen kunnen bemoeilijken.
 • Maak de pallet klaar voor transport en laad hem tot het juiste gewicht.
 • Test de stabiliteit van de lading om te zien of deze tijdens het vervoer zal verschuiven.
 • Geef de pallet door voor een laatste inspectie, die wordt uitgevoerd door een andere werknemer.

Optimaliseer uw bedrijf.

Onderwerp uw hele bedrijf aan een audit om te zien hoe goed uw magazijn is ingesteld op succes, zodat u productschade over de hele linie kunt voorkomen. Is er een manier om uw bedrijf leaner te maken? Hoe kunt u de zwakke punten van uw magazijn versterken? 

Doe het volgende als onderdeel van uw audit: 

 • Herinner iedereen aan de huishoudelijke regels.
 • Maak of herzie magazijnzones om ruimte aan verschillende functies toe te wijzen.
 • Beoordeel de grootte van uw magazijn, of het geschikt is voor gebruik of in aanmerking komt voor een upgrade.
 • Werk belangrijke magazijndocumenten, zoals de terreinindeling en risicografieken, bij.
 • Zoek naar nieuwe mogelijkheden om technologie toe te passen die de zichtbaarheid en prestaties verbetert, zoals een vlootbeheersysteem.
Benadruk veiligheid en gezondheid.

Veiligheid en gezondheid zijn het tegengif voor productschade: ze helpen om mogelijke risico’s uit te sluiten en beschermen iedereen die bij de hantering van producten betrokken is. 

Dit zijn enkele snelle veiligheids- en gezondheidsmaatregelen: 

 • Dagelijks controleren op overbelasting, struikelgevaren en obstakels in het gangpad.
 • Veiligheidsvoorzieningen installeren, zoals netten, zuilbeschermers en palletstellingen.
 • Markeringen aanbrengen om lage deuren, barrières, openingen en treden aan te duiden.

Train uw medewerkers

De meeste productschade ontstaat tijdens het hanteren, wanneer teams verantwoordelijk zijn voor het verplaatsen van goederen van de ene ruimte naar de andere. Het voorkomen van productschade is dan ook net zozeer afhankelijk van mensen als van processen. 

Om productschade in verband met teams te voorkomen, kunt u het volgende overwegen: 

 • Opfriscursussen en workshops aanbieden.
 • Veiligheids- en gezondheidsupdates in bedrijfsinstructies opnemen.
 • Ploegendiensten herzien om te zorgen dat werknemers goed uitgerust en alert zijn.
 • Werk- en pauzetijden goed in de gaten houden om fouten te beperken.

 
Pas automatisering toe.
Over het algemeen zullen deskundigen zeggen dat productschade nooit helemaal kan worden uitgesloten, maar alleen kan worden beperkt door de juiste maatregelen te nemen. In veel standaardscenario’s voor magazijnen is dit misschien waar. Fouten worden gemaakt en ongelukken gebeuren, maar zijn heel zeldzaam bij gebruik van automatisering. Automatisch geleide voertuigen (AGV’s) en andere vormen van magazijnautomatisering voorkomen menselijke fouten bij de pallethantering, waardoor producten nog minder risico lopen om beschadigd te raken omdat ze altijd dezelfde geprogrammeerde route volgen. 

Bij het mechanisch verplaatsen van pallets en hun inhoud is productschade bijna gegarandeerd uitgesloten. In tegenstelling tot de andere punten op deze lijst is het toepassen van magazijnautomatisering iets ingewikkelder dan een eenvoudige checklist. U moet eerst weten of het echt iets voor u is en de verwachte gevolgen voor uw bedrijf begrijpen. 

Topics: Automation

Philip Van Oevelen
Philip Van Oevelen |

Logistics Solutions Senior Consultant at Toyota Material Handling Belgium