02-11-2020|
2
minuten

Eén van de economische maatregelen genomen door de overheid naar aanleiding van de COVID-19 pandemie is een verhoging van de investeringsaftrek op vaste activa aangekocht tussen 12 maart 2020 en eind 2022. De investeringsaftrek wordt tijdelijk verhoogd van 8% naar 25%. Investeren in deze activa kan daardoor fiscaal interessant zijn voor bedrijven die er de mogelijkheid toe hebben. 

Wat is de investeringsaftrek?
De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij u een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van uw investeringen mag aftrekken van de belastbare winst van uw onderneming. Let er wel op dat enkel materieel vaste activa die u in nieuwe staat heeft aangeschaft of nieuwe immateriële vaste activa in aanmerking komen. Belangrijk is dat de activa uitsluitend voor beroepswerkzaamheden worden gebruikt en ze moeten ten minste over 3 jaar afschrijfbaar zijn.

Als een onderneming geen of onvoldoende winst maakt tijdens het huidig belastbare tijdperk waarvoor de investeringsaftrek kan worden toegepast, kan (het deel) van de niet-verleende vrijstelling naar een volgend belastbaar tijdperk worden overgedragen.”

Niet alle ondernemingen komen in aanmerking voor dit fiscaal voordeel. Enkel de eenmanszaken, vrije beroepen en kleine ondernemingen kunnen gebruik maken van deze investeringsaftrek. Met een kleine onderneming wordt een onderneming met maximaal 50 werknemers bedoeld, met een jaaromzet tot 9 miljoen euro en een balanstotaal van hoogstens 4,5 miljoen euro. Indien één van deze drie criteria overschreden is, komt de onderneming niet in aanmerking.

Uitgesloten van investeringsaftrek
De investeringsaftrek geldt voor bijna alle investeringen op een aantal specifieke uitzonderingen na, deze investeringen kunt u hieronder terugvinden:

  • Niet uitsluitend beroepsmatige investeringen
  • Investeringen die geen rechtstreeks verband houden met de bestaande of toekomstige economische werkzaamheid
  • Niet afschrijfbare investeringen of afschrijfbaar over een periode van minder dan 3 belastbare tijdperken
  • Wagens voor dubbel gebruik of personenwagens
  • Gebouwen (of andere investeringen) die worden aangekocht met het doel om ze opnieuw te verkopen / verhuren


Anders gesteld komt het erop neer dat magazijntrucks en vorkheftrucks van Toyota niet onder één van bovenstaande uitzonderingen valt, waardoor de verhoogde investeringsaftrek bij aankoop van een truck volledig van toepassing zal zijn.
 

Wat betekent de verhoging van de investeringsaftrek?
De investeringsaftrek voor 2020 bedroeg oorspronkelijk 8% voor gewone investeringen, 13,5% voor investeringen in digitale activa en 20,5% voor investeringen in de beveiliging van lokalen. Voor alle investeringen in vaste activa – de investeringen hierboven als uitzondering – verkregen tussen 12 maart 2020 en eind 2022, wordt het aftrekpercentage nu tijdelijk verhoogd naar 25%.

Op 6 november 2020 heeft de regering beslist om de verhoogde investeringsaftrek van 25% te verlengen voor investeringen gedaan tot eind 2022.

Hoe maakt u gebruik van de investeringsaftrek?
Indien u als bedrijf gebruik wenst te maken van deze investeringsaftrek, dient u enkele zaken aan te geven. Ondernemingen moeten zeker het vak 275U in Biztax invullen bij aangifte van de vennootschapsbelasting. Bij een vrijstelling van de verplichting tot elektronische indiening, moet u als onderneming het formulier 275U gebruiken. U kan dit hier vinden.

Overdracht van ongebruikte investeringsaftrek
Naast het verhoogde aftrekpercentage, is er ook een uitbreiding van de overdracht van de investeringsaftrek voor vaste activa aangekocht gedurende het kalenderjaar 2019. Bedrijven konden deze aftrek al overdragen naar het belastbaar tijdperk 2020. Aangezien de coronacrisis een flinke impact zal hebben op de resultaten van 2020, wordt de overdracht van de ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen uit 2019 uitzonderlijk verlengd tot 2021.

Is één of zijn meerdere van uw trucks bijna aan vervanging toe? Maak dan vandaag nog een afspraak met ons!New call-to-action

Dominique Van Mol
Dominique Van Mol | Linkedin