21-03-2023|
4
minuten

Een veelgebruikt intern transportmiddel in de logistieke sector is de elektrische transpallet. Vaak zijn ze onmisbaar in winkels en magazijnen om het werk van de bestuurder te verlichten. Weet jij ook hoe je jouw elektrische transpallet op een verstandige en correcte manier gebruikt? In deze blog vind je 10 tips om op een veilige manier aan de slag te gaan met jouw elektrische pallettruck. 

1. Controleer de staat van de elektrische transpallet 

Begin je aan jouw shift? Maak er een gewoonte van om voor de start steeds de staat van de elektrische transpallet te controleren. Let op schades zoals deuken, loshangende panelen, plastic of andere materialen tussen de wielen en de staat van de wielen. Meld schade onmiddellijk aan je verantwoordelijke. 

Tijdens het werken draag je verplicht veiligheidsschoenen. Let er op dat enkel geautoriseerde personen transpalletten mogen bedienen. Loopt jouw shift ten einde? Kijk steeds het batterijpercentage na en schakel de truck uit.

Afbeelding - Veilig rijden met EPT (1)


2. Laat nooit een passagier meerijden 

Heeft jouw collega geen zin om even te wandelen naar de andere kant van het magazijn? Dan bestaat de kans dat je de vraag krijgt of hij niet even op vorken mag staan en meerijden. Dit is verboden. Zowel passagier als jijzelf kunnen ernstige verwondingen oplopen bij een ongeval. 

Laat dus nooit een passagier meerijden of ga nooit zelf op de transpallet hangen of zitten om mee te rijden met een collega.  

Tip 2 - Passagier meerijden

 

3. Rij voorzichtig, verstandig en verantwoordelijk 

Vermijd plotseling optrekken bij vertrek en remmen. Bruusk remmen kan ervoor zorgen dat je het evenwicht verliest wanneer je op een platform staat of de last kan beschadigen. Neem je bochten rustig, zo vermijd je dat de last kantelt. 

4. Draai en parkeer nooit op een helling 

Moet je een helling op met jouw elektrische pallettruck? Rij langzaam, altijd met de last omhoog gericht, rij recht op en af. Keer nooit op een helling met een last op de vorken. 

Parkeer na je shift de pallettruck op de voorziene locatie. Parkeer hem nooit op een helling, voor nooduitgangen of andere plekken die het verkeer belemmeren.  

Afbeelding - Veilig rijden met EPT (2)

5. Verlaag je snelheid in bepaalde situaties

In bepaalde situaties is het aangeraden om de snelheid van jouw truck te verlagen. Zo rij je best met aangepaste snelheid bij beperkt zicht. Ook een gladde vloer vraagt een aangepaste snelheid. Zo voorkom je dat de pallettruck gaat glijden of omslaan. 

6. Bewaar een veilige afstand tot laadperrons 

Bewaar altijd een veilige afstand tot kaderranden, laadperrons en kijk uit voor plaatsen die als “gevaarlijk” zijn aangegeven. 

Tip 6 - Afstand bewaren
7. Maak jezelf zichtbaar 

Rijden orderpicktrucks, heftrucks en elektrische transpalletten vaak door elkaar in jouw magazijn? Maak dan zeker gebruik van de hoorn op de elektrische transpallet bij inhalen, onoverzichtelijke hoeken en kruisingen om anderen te waarschuwen. 

8. Let op het maximale hefvermogen 

Verplaats enkel lasten die binnen het maximale hefvermogen van de transpallet vallen. Is de last zwaarder dan de capaciteit? Dan verdeel je de last best over een tweede pallet. Behandel alleen stabiele en veilig bevestigde lasten. Zo niet, bestaat de kans dat de last kantelt of beschadigd geraakt. 

Tip 8 - Maximaal hefvermogen
9. Controleer regelmatig de batterij

Wees voorzichtig met de batterij en aansluiting van de elektrische transpallet. Inspecteer regelmatig de conditie van de batterij en neem contact op met een specialist in geval van nood. 

10. Laat onderhoud uitvoeren door specialisten 

Op het display verschijnen regelmatig codes waaronder ook foutcodes. Ben je niet zeker welke code er op het scherm staat? Raadpleeg de bestuurdershandleiding alvorens de servicedienst te bellen. Vaak vind je daar je antwoord terug. Onderhoud, afstellingen en reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

New call-to-action

Frank Hallemans
Frank Hallemans |

Business Development Manager at Toyota Material Handling Belgium