08-06-2021|
6
minuten

Vandaag willen steeds meer bedrijven duurzaamheid centraal in hun  bedrijfscultuur plaatsen. Als we het bij Toyota Material Handling Europe over een duurzame cultuur hebben, dan bedoelen we dit heel specifiek. Ten eerste nemen wij de cultuur over van Toyota in Japan, waar respect voor de natuur traditioneel diepgeworteld is. Japan is een eiland met relatief weinig natuurlijke hulpbronnen én Toyota werd ook nog eens opgericht in een periode van  schaarste. Afvalbeperking maakt dus altijd al deel uit van onze filosofie. 

Gaandeweg is deze focus op efficiëntie uitgegroeid tot een breder engagement: als bedrijf mogen we de natuur nooit belasten. Economisch en ecologisch succes gaan volgens ons hand in hand. Duurzame, toekomstbestendige systemen afleveren, is dan ook een kernonderdeel van de waarde die wij onze klanten bieden. 

Toyota Material Handling Europe is al sinds 2013 bezig met een duurzaamheidstraject. In dat jaar publiceerden we ons eerste duurzaamheidsverslag conform het Global Reporting Initiative. Het doel? Onze CO2-uitstoot tegen 2021 met 30% verminderen. Sindsdien leren we elk jaar uit onze ervaringen. We kijken welke acties effectief werken en wat er beter kan, zodat we een versnelling hoger kunnen schakelen en onze visie ‘netto-koolstofvrije economie’ kunnen waarmaken.

Our sustainability journey continues

 
Waar staan we in 2021? 
2020 was het jaar van ontwrichting. We moesten opnieuw nadenken hoe elk aspect van de klassieke supply chain werkt. Het was onze bedoeling en – meer nog – onze plicht om een veerkrachtig en klimaatslim herstel tot stand te brengen. Vandaag heeft ons traject een belangrijke mijlpaal bereikt. 

Sinds april 2021 hebben we 70% van onze duurzaamheidsdoelen, vastgelegd in 2012, gerealiseerd. We zijn er ook in geslaagd om de uitstoot van onze eigen fabrieken, kantoren, servicewagens en bedrijfswagens met 29% te verminderen ten opzichte van 2012 (minder dan tien jaar geleden). In diezelfde periode zagen we onze inkomsten met meer dan 50% stijgen. Een bedrijf kan dus commercieel succesvol zijn, zonder het milieu zwaar te belasten. Dankzij deze geloofwaardige positie kunnen we onze klanten ondersteunen en onze leveranciers aanmoedigen om zelf ook hun uitstoot te verlagen. 

We danken deze mooie cijfers voor een groot deel aan onze fabriek in Mjölby (Zweden), waarvan de eigen activiteiten volledig emissievrij zijn. Mjölby werkt op hernieuwbare elektriciteit, stadsverwarming en vloeibaar biogas, en is hiermee onze eerste vestiging die volledig CO2-vrij is, zowel wat betreft de activiteiten ter plaatse als de energie die de fabriek van externe leveranciers gebruikt. Dit is niet enkel een technologische, maar ook een culturele doorbraak. Alle medewerkers zetten hun schouders onder dit duurzaamheidsdoel en geloofden in het potentieel ervan om écht iets te veranderen. Het team van Mjölby legt zich nu toe op de emissies van de supply chain. Ze helpen klanten en leveranciers bij de overstap naar hernieuwbare energiebronnen.  

Europe 1

Ik ben ook blij te kunnen melden dat we nu 100% hernieuwbare elektriciteit inkopen voor al onze activiteiten en locaties: 5 fabrieken, 21 nationale verkoopbedrijven, onze hoofdkantoorlocaties in Mjölby, Göteborg en Willebroek, en diverse magazijnen in heel Europa. We hebben dit voor het eerst in 2018 als doel geformuleerd. Het is dan ook bijzonder bemoedigend dat we amper drie jaar later al zo’n concreet resultaat neerzetten. Duurzaamheid wordt zo vaak uitgedrukt in termen van doelen voor het volgende decennium. Deze zijn effectief belangrijk, maar we moeten ook vandaag actie ondernemen voor het milieu. In ons geval draagt deze omschakeling voor 15% bij aan de nodige CO₂-reductie om netto-koolstofvrij te zijn. 

Erkenning voor duurzame resultaten 
Actie is één pijler van onze duurzaamheidscultuur. Een andere pijler is transparantie. We werken met internationaal erkende instanties opdat onze vooruitgang conform de algemeen aanvaarde normen en doelstellingen wordt opgevolgd, gecontroleerd en goedgekeurd. 

Zo werken we nauw samen met EcoVadis, de barometer die de duurzaamheid van bedrijven op basis van diverse factoren beoordeelt: milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Dit zorgt mee voor de transparantie en verantwoordelijkheid die veel klanten van ons verwachten, waardoor onze duurzaamheidsreferenties gemakkelijker doorgegeven worden in de waardeketen.  

In 2021 kregen we een platina rating van EcoVadis, waarmee we in de top 1% van de beoordeelde bedrijven in onze sector behoren. We lieten niet enkel onze algemene organisatie beoordelen, maar ook elke fabriek en elk verkoopbedrijf apart. Naar aanleiding van deze beoordelingen zijn we het allereerste bedrijf ooit waarvan meer dan 50% van zijn lokale entiteiten een EcoVadis gouden of platina rating heeft. Het is een teken dat duurzaamheid echt in onze bedrijfscultuur verankerd zit. 

Europe 2

 Tegelijk kreeg ons moederbedrijf Toyota Industries Corporation (TICO) twee ‘A’ ratings van CDP in de categorieën Klimaatverandering en Waterveiligheid. TICO’s inzending ging over de Europese activiteiten, dus de CDP-score verwijst naar ons engagement en onze prioriteiten in onze Europese organisatie. Bewust zijn over de impact op het klimaat of inspanningen leveren om een regelgevend vakje te kunnen aanvinken, dat volstaat volgens ons niet. Wij willen de leider zijn op het vlak van duurzaamheid en de toon zetten met onze technologieën, initiatieven en resultaten. 

De recentste ontwikkeling in ons certificeringstraject is onze fabriek in Mjölby, die in april 2021 een ISO50001-accreditatie heeft gekregen. Dit was mogelijk na een grondige analyse van het energieverbruik van de fabriek en de mogelijke besparingen, te beginnen met de aanpassingen die de grootste impact zullen hebben. We willen de komende jaren op dit elan verdergaan en alle fabrieken aan de ISO50001-procedure onderwerpen. 

Een traject zonder einde 
Wat zegt onze emissiereductie van 29% ons? Dit zegt ons dat we goed bezig zijn, maar dat we nog een lange weg te gaan hebben. Om volledig CO2-vrij te zijn, moeten we een versnelling hoger schakelen. Zo moeten we technologieën zoals in Mjölby op grotere schaal uitrollen, maar ook nieuwe, innovatieve processen ontwerpen en testen om onze efficiëntie naar een hoger niveau te tillen. We bekijken momenteel bijvoorbeeld de mogelijkheid om voor al onze Europese activiteiten over te schakelen op hernieuwbaar gas. 

Hier kijken we nogmaals naar ons Japanse moederbedrijf, en de waarden die we gaandeweg zijn gaan delen. In Europa zetten we doelen waarvan we weten dat ze haalbaar zijn, bv. een verbetering van 5% ten opzichte van het jaar ervoor. In Japan zullen ze eerder 50% beogen, een veel grotere uitdaging dus. Maar uiteindelijk word je er nauwelijks beoordeeld op het al dan niet halen van dat doel. Het is eerder bedoeld om vooruitgang, ambitie en creativiteit aan te moedigen. Niet het eindresultaat, maar de inspanningen onderweg zijn belangrijk.  

We hebben de Japanse kaizen-cultuur overgenomen: constante verbetering. Volgens dit principe is het belangrijk dat je actie onderneemt, zelfs als je nog niet elke stap van begin- tot eindpunt hebt uitgedokterd. Onze duurzaamheidsaanpak plaatst kaizen centraal. We beperken ons niet tot ‘het haalbare’, maar zien het veel groter. Zo proberen we elke dag iets te doen om dat streefdoel te realiseren. 

Wat dit betekent voor onze klanten  
Waar brengt dit traject ons naartoe? Op lange termijn willen we onze duurzaamheidsprincipes niet enkel beschikbaar maken voor onszelf, maar ook voor onze klanten. We bevinden onze behoorlijk ‘stroomopwaarts’ in de supply chain, en maar liefst 90% van onze bijbehorende emissies gebeurt ‘stroomafwaarts’, i.e. onze klanten die onze producten gebruiken.  

Onze inspanningen voor een lagere emissie vallen onder twee categorieën: technologie en samenwerking. Wat ‘technologie’ betreft, hebben we 90% van onze vrachtwagens elektrisch gemaakt, en dit percentage blijft nog stijgen. Onze Stage 5-motor heeft geen roetuitstoot. We vergroten de reikwijdte en beschikbaarheid van ons brandstofcelaanbod, dat volledig emissievrij kan zijn indien waterstof uit hernieuwbare bronnen wordt gebruikt.  

Wat ‘samenwerking’ betreft, zien we onszelf als een betrouwbare partner voor zowel onze leveranciers als onze klanten door hun duurzaamheidstraject op het onze af te stemmen. We hebben duizenden bestuurders opgeleid, zodat ze efficiënter rijden en minder energie verbruiken. Elk jaar zitten we met onze leveranciers rond de tafel en bedenken we samen nieuwe ideeën om onze impact op het milieu te verminderen. 

Als duurzaamheid een traject is, dan zullen we dit het snelste afleggen als we samenwerken en onze inzichten en innovaties met elkaar delen. Per slot van rekening kan geen enkele entiteit op zijn eentje een volledige supply chain veranderen, maar samen kunnen we dit wel. Of u nu hoge doelen nastreeft of pas aan het begin van uw duurzaamheidstraject staat, ik ben er zeker van dat we elkaar kunnen helpen. Meer weten? Geef ons gewoon een seintje. 

New call-to-action

Walter Van Vlasselaer
Walter Van Vlasselaer | Linkedin

Quality & safety manager at Toyota Material Handling Belgium