03-07-2020|
2
minuten

Nu steeds meer bedrijven overstappen op elektrisch rijden, komt er ook meer aandacht voor de mogelijke risico's en gevaren ervan. Wat zijn de risico's van lithium-ion batterijen en hoe kunt u deze het best voorkomen? In deze blog krijgt u een overzicht. 

Het grootste probleem bij lithium-ion batterijen is dat ze door verschillende oorzaken instabiel kunnen worden. Instabiliteit kan in het uiterste geval leiden tot kortsluiting en spontane ontbranding waarbij mogelijk giftige stoffen kunnen vrijkomen. Omdat er ook zuurstof vrijkomt bij een batterijbrand, houdt de brand zichzelf lange tijd in stand. Dit wordt ook wel een thermal runaway genoemd, een brand die zichzelf dankzij een kettingreactie in stand houdt. Door de druk die ontstaat, kunnen delen van de batterij weggeslingerd worden. Bij het blussen ontstaat er giftig bluswater, wat een gevaar vormt voor brandweermannen en andere omstanders bij een brand. Reden genoeg dus om een instabiele batterij ten allen tijde te voorkomen. Maar hoe wordt een batterij instabiel? 

Oorzaak 1: overladen
Overladen betekent dat een batterij verder wordt opgeladen dan het maximaal toegestane aantal Volt. Hierdoor kan een batterij in het slechtste geval spontaan ontbranden. Om dit te voorkomen, wordt er bijna altijd een batterijmanagementsysteem toegepast. Dit systeem voorkomt overlading van de batterij. 

Oorzaak 2: diep ontladen
Wanneer batterijen verder ontladen worden dan de minimale toegestane accuspanning, spreken we van diepontlading. Dit heeft een beschadiging van de batterij tot gevolg. Ook hier geldt dat de meeste lithium-ion batterijen die in heftrucks worden gebruikt, voorzien zijn van een batterijmanagementsysteem. Dit systeem voorkomt diepontlading.  

Oorzaak 3: hoge en lage temperaturen
Temperaturen boven de 60 graden Celsius kunnen in een lithium-ion batterij spontane ontbranding veroorzaken. Batterijen mogen ook nooit onder het vriespunt worden opgeladen. Dit kan namelijk leiden tot metalen aanslag op de batterijanodes. Dit maakt de batterijen gevoeliger voor uitval door bijvoorbeeld trillingen. 

Oorzaak 4: aanrijding of ongeval
Een batterij kan beschadigd raken wanneer een heftruckchauffeur een aanrijding heeft of een ander ongeval. De batterij kan geperforeerd worden met kans op brand als gevolg. Een beschadiging kan er ook voor zorgen dat het batterijmanagementsysteem beschadigd raakt en niet meer optimaal werkt. Controleer na een botsing of de batterij nog naar behoren werkt. Laat daar altijd een deskundige monteur voor komen. 

Wat als er toch brand ontstaat?
Een batterijbrand blussen lukt het beste met speciale brandblussers. Als er brand ontstaat in de afgesloten ruimte waarin lithium-ion batterijen worden opgeslagen, dan kan er ook geblust worden via de blusinstallatie met een aerosol. Dit is verneveld zout dat zich aan brandgassen hecht en zo de brand dooft. Een lithium-ion brand is geen metaalbrand, u heeft dus geen speciale blusmiddelen voor metaalbranden nodig.  Hoewel Lithium een metaal is, zit er geen lithium in metaalvorm in een batterij. Het is natuurlijk altijd beter om een brand te voorkomen. Het is belangrijk  om bij de inrichting van het gebouw en laadruimtes de brandveiligheid in het oog te houden. Indien er zich toch een brand voordoet, is het belangrijk om de batterij te koelen om een thermal runaway te voorkomen. Ik wil een gratis veiligheidsposter

 

Topics: Energy, Uitgelicht

Jimmy Henrard
Jimmy Henrard | Linkedin

Sales Engineer at Toyota Material Handling Belgium