27-07-2022|
3
minuten

De accu bepaalt voor een groot deel mee het prijskaartje van een elektrische heftruck. Je draagt er dus maar beter goed zorg voor. Een uitgebreid onderhoud of herstelling laat je best over aan een professional, maar met deze tips kan je alvast zelf aan de slag om de levensduur van jouw heftruck accu aanzienlijk te verlengen.

  • Respecteer de volledige laadcyclus
  • Controleer het waterpeil van de batterij
  • Maak de accu regelmatig schoon
  • Hang de batterij minstens 1 keer per maand aan de lader
  • Stem batterij en lader op elkaar af


Respecteer de volledige laadcyclus
De kunst van het correct opladen van een loodzuur batterij zit in de timing. Een batterij moet je op het juiste moment opladen voor de volledige laadperiode. Als je een lader hebt die 12 uur nodig heeft om de batterij op te laden, is het belangrijk dat je deze tijd respecteert. Een loodzuur accu is gemaakt voor een bepaald aantal laadcycli. Iedere keer dat je de batterij aan de lader hangt, al is het maar voor 10 minuten, geldt als 1 cyclus.

Met een loodzuurbatterij geef je dus best geen tussentijdse ladingen (bvb. tijdens de middagpauzes) want dan gaat de levensduur van de batterij gevoelig afnemen. Wanneer u de accu in de lader stopt, start er een fysisch proces. Het chemisch proces, wat je nodig hebt om de batterij effectief op te laden, start pas later. 

Controleer het waterpeil van de batterij
Na elke 5 tot 10 laadbeurten raden we aan om het waterpeil van de batterij te controleren. Staat het waterpeil te laag? Voeg dan gedistilleerd of gedemineraliseerd water toe, gebruik zeker geen leidingwater. Dit bevat zoutoplossingen en andere verontreinigende producten die uw batterij kunnen schaden. 

Let op, vul het water van de batterij pas bij na het opladen en voeg nooit meer water toe dan het aangegeven peil. Teveel water toevoegen zorgt ervoor dat elektrolyten zullen overkoken met het zuur waarna er corrosie ontstaat. Dit beschadigt de batterijbak en alles in de buurt.

Wil je het bijvullen van een batterij makkelijker maken? Maak gebruik van een automatisch vulsysteem. Dit systeem verbindt alle cellen met elkaar via verschillende buisjes zodanig dat je niet meer cel per cel moet bijvullen. Op het einde koppel je  1 buisje van de set met een vulvat. Het enige risico bij een automatisch vulsysteem is dat een vlotter kan blijven hangen. Een vastgelopen vlottertje heeft een andere kleur.  Na het bijvullen is het belangrijk dat je de batterij visueel controleert. 

Maak de accu regelmatig schoon
Het schoonmaken van de batterij voorkomt dat er corrosie ontstaat door het zuur dat verdampt en zich vasthecht aan de batterij. Het water van de batterij kan ook overkoken als je te veel water hebt toegevoegd, waardoor het zuur in de batterijbak valt. Het is dus belangrijk dat de bornen van de batterij regelmatig worden schoongemaakt. Slecht schoongemaakte bornen kunnen zorgen voor slechte contacten. Wanneer er door het overkoken toch veel vloeistof uit de batterij zou verdwenen zijn, dan moet er een zuur correctie gebeuren zodat de verhouding tussen het water en zuur opnieuw op peil is. 

Gebruik voor het schoonmaken van de accu en -bak enkel proper water. Zorg ervoor dat de batterij goed is afgesloten en schakel de heftruck uit voor je gaat schoonmaken. 

Blog - Levensduur batterij (1)

Hang de batterij minstens 1 keer per maand aan de lader 
Als je de heftruck al een tijdje niet meer hebt gebruikt, kan de batterijvloeistof verzakken. Door de batterij minstens 1 keer per maand aan de lader hangen gaat ze weer heropleven. Staat de truck lang stil zonder te laden, dan is er een grote kans dat de batterij stuk gaat, zelfs een jonge batterij. 

Stem batterij en lader op elkaar af 
De capaciteit van de batterij en de capaciteit van de lader moeten steeds op elkaar afgestemd worden in functie van de gewenste laadtijd. Is de lader niet sterk genoeg, dan wordt de oplaadtijd te lang en is de batterij waarschijnlijk niet vol als je de heftruck wil gebruiken. Is de lader te zwaar, dan zal hij de batterij te snel bijladen wat versnelde slijtage van de batterij tot gevolg heeft. 

Blog - Levensduur batterij (2)

Frank Hallemans
Frank Hallemans |

Business Development Manager at Toyota Material Handling Belgium