25-09-2020|
3
minuten

In onze vorige blogpost schreven we over de dode hoeken van de heftruck. Wie wel eens met een heftruck gereden heeft in een magazijn of op een buitenterrein, weet dat het lastig is om optimaal zicht te houden op de werkomgeving. In deze blog bespreken we de dode hoeken van de heftruck, maar ook hoe u het zicht kan verbeteren. 

Als het gaat om veiligheid en productiviteit in de logistiek - specifiek voor material handling - is er meestal sprake van een mix van passende maatregelen om situaties beheersbaar te maken. De oplossingen op organisatorisch vlak zijn daarin een uitstekend vertrekpunt. Denk hierbij aan het vastleggen van een verkeersplan en afspraken bijvoorbeeld over afstand houden tussen heffend verkeer en voetgangers - de zogenoemde safety zone. 

Maar ook mens maatregelen, zoals instructie, training, coaching, fysiek leiding en vooral toezicht zijn ook prima oplossingen. Technische maatregelen, of te wel dingen, spullen, oplossingen op de truck zijn over het algemeen veel populairder.

Op zich is daar niets mis mee. Als u echter een blijvend en duurzaam resultaat wil bereiken, dan is het raadzaam om vanuit alle drie perspectieven een plan te maken. Als u weet hoe u het wil hebben, dat maakt het makkelijk te krijgen zoals het moet. Kortom breng de elementen, of zoals ik dat noem; de magische driehoek in balans met elkaar.

Pallets en hoogte
Hoe vertaalt bovenstaande afbeelding zich in de praktijk? Tot de jaren '90 ging het plaatsen van pallets in een stelling nog tot circa 6 à 7 meter hoog. Anno 2020 is dit 9 à 11 meter. Opslagruimte kost geld. Ondanks slimme WMS-systemen, dienen vakmannen zoals reachtruckchauffeurs dagelijks pallets op deze hoogte in en uit te slaan. Tel daarbij op dat het ook in gangpaden steeds drukker wordt, denk daarbij aan het stijgende aantal orderpickers. U heeft dan al een behoorlijk scenario aan potentieel onveilige situaties in beeld. Om de risico's met deze handelingen tot een minimum te beperken, zijn moderne reachtrucks al standaard uitgerust met reach-snelheidsreductie, snelheidsbeperking van acceleratie en slimme mogelijkheden om een goed zicht te behouden op de omgeving. 

Wat kunnen we nog meer doen om bestuurders in deze hectische omgevingen te ondersteunen? Los van de organisatorische maatregel, de afspraak om een veilige afstand te behouden, kunnen we het de chauffeur wel makkelijker maken. Er zijn twee mogelijke, technische oplossingen:

  • Safety Red Zone
  • Camera Systeem 

 
Dynamische Safety Red Zone
Voetgangers, orderpickers of andere magazijngebruikers hebben soms geen flauw benul welke risico's zij nemen als ze in een gangpad lopen. Waar we op de openbare weg makkelijk afstand houden van auto's of vrachtwagens, zoeken we in een magazijn het voertuig vaker op. Vaak beseffen voetgangers niet wat hun collega's op de truck wel of niet zien. Wanneer er achter hun een pallet op hoogte wordt geplaatst of uitgenomen, is dit onmogelijk voor hen om dit te zien.  

Hoewel een reachtruck zeker niet zomaar zal kantelen, bestaat er wel de kans dat de lading kan vallen. Een belangrijke vuistregel is dan dat de uitgeschoven hoogte van de mast ook de maximale valschaduw van de last kan zijn. En hoewel 1 blikje geen indruk maakt, besef je wel ineens dat een pakket van 10 of 20 blikjes die elk 0,5 kg wegen een serieus probleem kan veroorzaken als deze vallen. Juist om deze valschaduw te duiden, zijn er dynamische systemen die de gevarenzone met een rode cirkel op de vloer zichtbaar maken. 

Voor de voetganger een optische waarschuwing om alert te zijn en voor de bestuurder een geruststelling zodat hij zich kan focussen op zijn echte klus, de lading vakkundig opnemen of afzetten.

De voordelen van een camerasysteem
Wie wel eens met een heftruck gereden heeft in een magazijn of op een buitenterrein, weet dat het lastig is om optimaal zicht te houden op de werkomgeving. Wat als u uw bestuurders kunt helpen om het zicht te verbeteren door middel van bijvoorbeeld een camerasysteem? Een bestuurder die beter ziet waar hij zijn last plaatst, werkt sneller en zorgt daarmee in het gangpad voor minder oponthoud. En nog belangrijker is het ergonomische voordeel. Dankzij een goed gepositioneerde monitor kijkt de chauffeur in een natuurlijke kijkrichting. 

Zo hoeft de bestuurder minder vaak in een onnatuurlijke houding naar boven te kijken. Hierdoor worden schouder- en nekspieren ontlast, waardoor de kans op ziekteverzuim daalt en productiviteit stijgt. Het gebruik van een camera biedt de bestuurder beter zicht op zijn omgeving, waardoor de kans op een aanrijding minimaal is.

De bestuurder ziet zo direct op zijn monitor of de vork goed gepositioneerd is, zodat de lepels op de juiste manier in de palletopeningen gestoken worden.

Samenvattend
Als het om zicht rondom de heftruck gaat kunnen we stellen dat de drie elementen, mens, proces en techniek nog steeds in balans moeten zijn. Het een sluit het ander niet uit, maar kan elkaar wel versterken. Welke maatregelen er ook getroffen worden, het is en blijft belangrijk dat er ondersteuning is en toezicht op het juiste gebruik. Want hoe goed de camera ook is en hoe goed we de chauffeur ook helpen, als de omgeving rondom de truck onbewust blijft van de risico’s, dan komen we niet zo ver.

 

Jimmy Henrard
Jimmy Henrard | Linkedin

Sales Engineer at Toyota Material Handling Belgium