06-09-2021|
5
minuten

Slimme productie en Industry 4.0-oplossingen zijn inmiddels helemaal ingeburgerd en veranderen het productielandschap permanent in het streven naar steeds meer waarde. Met dit in het achterhoofd heeft The Leadership Network getracht een aantal belangrijke inzichten te verzamelen in wat nodig is om prioriteiten vast te stellen, deze effectief te verwezenlijken en tegelijkertijd flexibel te blijven. Onlangs hadden we de kans Sven Kruizenga, Head of Connectivity bij Toyota Material Handling Europe, te spreken over de veranderingen die Toyota's processen en strategieën hebben ondergaan om connectiviteit als een kernbedrijfsstrategie te implementeren. 

Connectiviteit als centraal onderdeel van Toyota's strategie
Toyota zet al jaren vastberaden stappen om connectiviteit en Industry 4.0-technologieën in zijn strategie en producten te integreren. In 2018 besloot Toyota alle nieuwe trucks uit te rusten met sensoren om te communiceren en gegevens te verzamelen. Het doel was Toyota en zijn klanten te helpen begrijpen hoe ze de veiligheid kunnen verbeteren, de kosten kunnen verlagen en de algemene efficiëntie van hun activiteiten kunnen optimaliseren. Deze belangrijke stap naar digitalisering toont aan dat Toyota overtuigd is van deze geavanceerde oplossingen en van de waarde die zij bieden. Sven citeert een spreuk van Toyota: "Zonder gegevens geen metingen. En zonder metingen geen verbeteringen." 

Als toonaangevende fabrikant van intern transportmateriaal heeft Toyota zijn dominantie op dit gebied keer op keer bewezen. Met meer dan 130.000 wereldwijd geconnecteerde trucks behoorde Toyota tot de eerste en meest zelfverzekerde gebruikers van deze Industry 4.0-oplossingen. Toyota belooft verdere innovatie naarmate de tijd voortschrijdt en de technologie evolueert. Toyota maakt duidelijk dat het streven naar gegevensverzameling en connectiviteit geen nevenactiviteit en secundair te realiseren doel is, maar een kernonderdeel van zijn bedrijfsstrategie naarmate het bedrijf stappen voorwaarts zet. Sven vertelt ons hoe het uitrusten van hun nieuwe 'slimme trucks' met slimme technologie hen in staat stelt om toegang te krijgen tot kritieke gegevens en om op feiten gebaseerde flexibele beslissingen te nemen: "Slijtage kan nauwlettend in de gaten worden gehouden, zodat preventief onderhoud kan worden uitgevoerd. Zo kan zowel Toyota als de klant op lange termijn kosten besparen. Het gebruik kan ook worden gemonitord, waardoor klanten geld kunnen besparen wanneer hun trucks niet worden gebruikt. Er zijn talloze mogelijkheden zoals deze." 

Preventief onderhoud is het ultieme doel voor Toyota als het op connectiviteit aankomt, en hun trucks uitrusten met digitale oplossingen is een grote stap in die richting. Sven benadrukt dat Toyota het digitaliseringsproces zo naadloos mogelijk wilde laten verlopen voor zowel het bedrijf als de klanten, zonder diepgaande structurele veranderingen door te voeren en zonder traditionele processen te wijzigen: "We maken het zo gemakkelijk mogelijk voor klanten die kiezen voor slimme trucks met slimme technologie. De klant heeft geen technische kennis of infrastructuur nodig. Bedrijven hoeven hun bestaande productieplatforms niet te reorganiseren. We doen wat we kunnen om klanten aan te moedigen connectiviteit te omarmen."  

Om directe inzichten en gegevens van hun trucks te ontvangen, hoeven klanten alleen maar een account te activeren. Toyota moedigt bedrijven aan om resoluut voor deze slimme trucks en technologie te kiezen door te laten zien hoe eenvoudig en moeiteloos ze zijn. Hoe eenvoudiger het voor alle betrokkenen is, hoe gemakkelijker het voor Toyota is om met zijn klanten duurzame relaties op te bouwen die een meerwaarde bieden. 

Om zijn klanten nog meer waarde te bieden, gebruikt Toyota dezelfde slimme trucks binnen zijn eigen activiteiten. Zo kan Toyota leren uit eigen ervaringen en de verworven inzichten toepassen bij de ondersteuning van klanten. Toyota streeft ernaar altijd te leren en zich voortdurend te ontwikkelen, best practices te delen met zoveel mogelijk sectoren en als inspiratie te dienen voor andere bedrijven die overwegen om Industry 4.0-oplossingen te implementeren.  

Lean en connectiviteit op elkaar afstemmen op wereldschaal 
De verzamelde gegevens beloven niet alleen een betere klantenondersteuning en geavanceerdere producten, maar stellen Toyota uiteindelijk ook in staat verspilling in de hele toeleveringsketen te elimineren – de kernpijler van de lean filosofie. Of het nu gaat om het meten van downtime, het toewijzen van de juiste hoeveelheid middelen, het overhevelen van middelen van de ene naar de andere taak of een aantal andere mogelijke scenario's, het draagt allemaal bij tot een slanker en efficiënter holistisch proces. Bij de implementatie van nieuwe programma's is het van essentieel belang te zorgen voor een gemeenschappelijke visie op de toekomst van uw bedrijf. Dit is bijzonder belangrijk wanneer u zoals Toyota over de hele wereld actief bent. Grote afstanden kunnen de zaken bemoeilijken, maar het scala van eisen en vereisten in verschillende markten kan nuttige inzichten opleveren. Toyota streeft ernaar dezelfde organisatorische aanpak toe te passen om aan alle vereisten te voldoen, ongeacht de wereldwijde verschillen. Deze algemene aanpak dwingt Toyota om te allen tijde alert en flexibel te blijven en waar nodig bij te sturen. Een ander voordeel van één aanpak voor alle markten, is dat de afzonderlijke markten de kans krijgen van elkaar te leren: 

"We kunnen de verzamelde gegevens gebruiken om successen in afzonderlijke markten te identificeren en vervolgens leren om die successen elders te dupliceren. De Verenigde Staten hebben bijvoorbeeld meer geavanceerde verkoop- en adviesteams. Hoe kunnen we dat aanpassen? Een ander voorbeeld is het succes dat Europa heeft geboekt met zijn extreem grote bestand van 130.000 geconnecteerde trucks die reeds in gebruik zijn. Hoe gebruikt Europa deze gegevens in zijn voordeel? Misschien kunnen de VS en landen op andere continenten hiervan leren."

Behoud van groei tijdens slimme implementatie 
Verwacht wordt dat bij het tot stand brengen van bedrijfsbrede verandering elk onderdeel van het personeelsbestand geleidelijke veranderingen zal moeten ondergaan. Zo zullen werknemers moeten leren hoe nieuwe ontwikkelingen het best kunnen worden benut en hoe deze het best kunnen worden omgezet in inzichten en voordelen voor de klant. 

Voor het verkooppersoneel betekent het een overgang naar het gebruik van gegevens om op feiten gebaseerde verbetervoorstellen te kunnen doen voor klanten. Aangezien de verkoopmedewerkers het eerste contactpunt tussen Toyota en zijn klanten zijn, is het cruciaal dat gegevens centraal worden gesteld in hun activiteiten en dat wordt afgestapt van de traditionele aanpak bij de verkoop van machines. 

"Dit is een belangrijk onderdeel van de transitie naar digitalisering. Het verkoopteam is geen traditioneel verkoopteam meer. We vertellen klanten niet zomaar wat juist is. Onze teams gaan een stap verder en worden adviseurs in plaats van verkopers. We bekijken de verzamelde gegevens van de slimme trucks van de klant en bespreken die met hen, waarbij we gaandeweg suggesties en oplossingen voor verbetering bieden." 

Hoe revolutionair uw product of oplossing ook is, als de front-end niet effectief kan werken en niet kan verkopen, blijft u met lege handen achter. Dit is belangrijker dan ooit in tijden waarin velen van ons op afstand met producten en diensten communiceren en bij elke stap interacties nodig hebben die meerwaarde bieden.  New call-to-action

Dit artikel is geschreven in samenwerking met The Leadership Network.


 

Jimmy Henrard
Jimmy Henrard | Linkedin

Sales Engineer at Toyota Material Handling Belgium