23-03-2021|
2
minuten

Door de jaren heen investeerden we in nieuwe tools om onze 3000 technici in heel Europa steevast kwaliteitsvolle trainingen te kunnen aanbieden. In het kader van ons digitaliseringsproces heeft Toyota Material Handling een strategische omschakeling gemaakt naar een gecombineerde leeraanpak, waarbij we ook cursussen in virtuele klaslokalen organiseren. De COVID-19-pandemie heeft het sneller noodzakelijk gemaakt om onze leeraanpak aan te passen, maar bood ook een kans om de voordelen van deze nieuwe leermethoden aan te tonen.

Om te trainen en te leren, is er interactie nodig tussen de servicetechnieker en de trainer. En dat was de grootste uitdaging voor het team: techniekers de mogelijkheden geven om zich te betrekken en de interactie aan te gaan tussen elkaar en de trainers. Hoewel het digitaliseringsproces al in gang was gezet, moesten onze trainers zich veel sneller aanpassen dan oorspronkelijk gepland, aangezien ze hun trainingen niet langer in een vol klaslokaal konden geven.

Blog - COVID techniek

Nieuwe manier van trainen

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden is de overgang naar online training bijzonder goed verlopen. Onze trainers hebben fantastisch werk verricht en zijn erin geslaagd om hun cursus snel aan te passen. In minder dan 10 maanden werden in totaal 27 cursussen omgezet in een online training. Het gaf ons de kans om te focussen op het belangrijkste deel van de cursus, maar ook om individueel en rechtstreeks met elke technieker de interactie aan te gaan, wat niet mogelijk is in een vol klaslokaal.

"We proberen het programma op te splitsen en de online trainingen te beperken tot sessies van een uur met een pauze van 20 minuten, zodat de servicetechniekers geconcentreerd blijven. Ze hebben bijvoorbeeld op maandag een online training, en op woensdag herhalen ze dan de theorie die ze maandag praktisch aangeleerd kregen en geven ze voorbeelden uit de praktijk. We hebben in onze handboeken ook hyperlinks toegevoegd, zodat de trainers en techniekers alle nodige informatie kunnen terugvinden.”
Ken Williams - Technical Learning Specialist bij Toyota Material Handling UK

Vroeger trainden we met een grotere groep en gebruikten we één truck voor demonstraties. Nu werken we met kleine groepen van maximaal 3 personen, die altijd een mondmasker en handschoenen dragen en de truck/werktuigen ontsmetten tijdens hun training. We hebben ook geïnvesteerd in videotrainingen, zodat de servicetechniekers op afstand trainingen kunnen volgen. Dankzij onze tools kunnen trainers op afstand inloggen en de computer overnemen die wordt gebruikt om de data van de truck te lezen. Als een technieker een probleem ondervindt en geen oplossing vindt, kan de trainer dus van thuis uit ondersteuning bieden.

Blog - Techniek

We stellen vast dat deze nieuwe manier van trainen heel wat voordelen heeft. Ze moeten nu de interactie aangaan met de rest van de groep en zich tussendoor bezighouden met enkele taken. Online trainingen kunnen fysieke trainingen uiteraard niet volledig vervangen. Maar gezien de omstandigheden heeft iedereen buitengewone inspanningen geleverd om er voor iedereen een in het algemeen positieve ervaring van te maken. Ook de servicetechniekers zijn heel positief. Ze zijn allemaal heel begripvol en worden zo goed mogelijk begeleid.

Ook wanneer de pandemie voorbij is, zullen we verder investeren in online training. Het is volgens ons de juiste stap voorwaarts om de techniekers bij Toyota Material Handling te trainen, en het is een belangrijk onderdeel van ons digitaliseringsproces.

KOM MEER TE WETEN OVER SERVICE

Topics: Service

Peter De Wolf
Peter De Wolf | Linkedin

Service director at Toyota Material Handling Belgium