12-04-2021|
2
minuten

Als u bepaalde intralogistieke processen wilt automatiseren, verlies bij uw automatiseringsproject dan niet de menselijke kant uit het oog. Een succesvol automatiseringsproject begint bij uw medewerkers: hoe rijp is uw bedrijf voor automatisering? Zijn uw medewerkers gewend om met AGV’s te werken? Weten ze wat ze moeten doen? En hebben ze een lean-omgeving om in te werken?

Een andere kijk op automatisering
Als de chauffeurs en het middenkader na implementatie van het automatiseringsproject op dezelfde manier blijven werken, is de kans groot dat de AGV's regelmatig stilstaan, waardoor de productiviteit afneemt. Daarom moet u training bieden: medewerkers moeten weten hoe ze met AGV’s moeten samenwerken.

De eerste stap daarbij is medewerkers wijzen op de voordelen. Dit is essentieel, want het werk dat een chauffeur eerst deed, wordt nu overgenomen door geautomatiseerde trucks. Het is dan ook normaal dat mensen AGV's zien als een bedreiging van hun baan. Begin met het automatiseren van monotone taken met weinig meerwaarde die medewerkers graag uit handen willen geven, en investeer in heroriëntering. Andere tips om medewerkers aan uw AGV’s te laten wennen: geef de machines een naam in plaats van ze machine A of B te noemen, of introduceer een KPI voor uw teams om het aantal stops van de AGV's tot een minimum te beperken.

Leer mensen veilig te werken met AGV’s
Bij de meeste toepassingen werken AGV’s en chauffeurs met elkaar samen. Daarom is training zeer belangrijk, niet alleen voor de medewerkers op de vloer, maar ook voor bijvoorbeeld uitzendkrachten en leveranciers. Mensen moeten zich namelijk bewust zijn van het feit dat een rondrijdend geautomatiseerd voertuig zich anders gedraagt dan een chauffeur.

Een veelgestelde vraag is of automatisering eigenlijk wel veilig is. Een groot voordeel van AGV’s is dat ze altijd alert zijn en in tegenstelling tot mensen nooit moe worden en nooit worden afgeleid. Als ze op de juiste wijze worden gebruikt, zijn geautomatiseerde voertuigen veilig. Allereerst dankzij het boordnavigatiesysteem, maar ook omdat ze op grond van Europese normen moeten zijn uitgerust met scanners, sensoren, waarschuwingssignalen, noodstopknoppen en andere veiligheidsvoorzieningen. En dan is er ook nog een zelfdiagnostisch besturingssysteem: zodra een van de parameters afwijkt, komt de machine tot stilstand, zodat geen gevaarlijke situaties ontstaan.

Wat kan helpen om de veiligheid in uw geautomatiseerde vestiging te verbeteren, is investeren in visualisatie met lijnen die de route van de AGV aangeven. Andere mogelijke hulpmiddelen zijn veiligheidsvoorzieningen of -barrières tussen loop- en rijpaden of andere specifieke zones. Scanners kunnen ook meteen aangeven of er zich iemand in die zone bevindt en een verkeerslicht kan u laten weten of het veilig is om een zone te betreden.

New call-to-action

Topics: Automation

Philip Van Oevelen
Philip Van Oevelen |

Logistics Solutions Senior Consultant