24-02-2021|
2
minuten

Als het gaat over de (maximum) snelheid van heftrucks, zijn er nogal wat onduidelijkheden en misverstanden. Hoe snel mag een heftruck eigenlijk rijden? Gelden er verschillende snelheidslimieten voor binnen- en buiteninzet? En welke factoren spelen in dit kader nog een rol? 

Elk bedrijf heeft wel een eigen veiligheidsprotocol om de veiligheid op de werkvloer te verhogen en om risico's tot een minimum te beperken. Ook dient er duidelijk inzicht te worden gegeven in onveilige situaties, waarvoor passende maatregelen getroffen dienen te worden. Zo dient de werkgever ervoor te zorgen dat uitsluitend deskundig en professioneel opgeleide chauffeurs de truck bedienen. Instructies en afspraken over het werken met de trucks moeten aantoonbaar gedeeld zijn met de werknemers. Maar hoe zit het eigenlijk met de snelheid van de heftrucks?

Een hogere snelheid zorgt voor een hogere productiviteit, of niet? 
Om een zo hoog mogelijke productiviteit te halen, moet de heftruck worden ingesteld voor maximale prestaties. Dus ook op maximale rijsnelheid. Het klinkt wellicht logisch, maar het is misschien wel de meest voorkomende misvatting in de logistiek. Onafhankelijke testen bewijzen namelijk dat een hogere maximum snelheid op de heftruck vrijwel nooit loont. De maximale rijsnelheid heeft alléén zin als er een onbelemmerde rijweg is van minimaal 75 meter. Is de onbelemmerde rijweg korter, dan valt de winst van de hogere snelheid weg tegen de noodzaak om te remmen en opnieuw te accelereren. Bijvoorbeeld voor andere trucks, een kruispunt, drempel of voor het veilig nemen van een bocht. 

Een heftruck heeft ongeveer 20 meter nodig om op volle snelheid te komen. Vrijwel geen enkel magazijn heeft onbelemmerde rijwegen van 75 meter of langer. Bovendien zal een chauffeur bij een maximale snelheid meer correcties moeten uitvoeren om dezelfde werkzaamheden te verrichten. De maximale snelheid heeft ook invloed op het tot stilstand komen van de truck. Is de truck beladen of onbeladen en wat betekent dit voor de remweg? De remweg wordt langer wanneer een truck beladen is, hierdoor duurt het langer voor de truck stil staat. 

Snelheid aanpassen naar de gemiddelde rijsnelheid
Het is dan ook logischer - en aan te bevelen - om de snelheid van de trucks aan te passen naar een snelheid die in de buurt ligt van de gemiddelde rijsnelheid. Voor trucks met een hefcapaciteit van 2 ton bedraagt de ideale snelheid 11 km/uur, zo blijkt uit jarenlang testen. Wie de nadruk legt op productiviteit, kiest beter voor 12 km/uur. Is extra veiligheid belangrijker, dan kan er gekozen worden voor een rijsnelheid van 10 km/uur. 

Het lijkt misschien veiliger om te kiezen voor een nog lagere snelheid, maar schijn bedriegt. De rijsnelheid is in dat geval namelijk zo laag, dat de kans bestaat dat de chauffeur onderweg eerder afgeleid raakt en dingen doet die niets te maken hebben met het besturen van een truck. Voor 4-wiel trucks met een hefcapaciteit van meer dan 2 ton ligt de ideale snelheid op 14 km/uur.

Efficiënt en veilig door een lagere topsnelheid van heftrucks
Gevoelsmatig lijkt het reduceren van de maximale snelheid dan misschien ten koste te gaan van de productiviteit. De ervaring leert  juist het tegenovergestelde. Een lagere topsnelheid resulteert juist in een efficiëntere rijstijl en een lager energieverbruik. De winst kan hierbij oplopen tot wel 30 procent. Daarnaast heeft een efficiëntere rijstijl een positief effect op de slijtage van de banden.

Door de snelheid van heftrucks te begrenzen, wordt de kans op ongevallen of kantelen gereduceerd. Daarnaast geeft de beperkte snelheid zowel de chauffeur als zijn of haar collega's meer tijd om te reageren op onverwachte situaties. Hierdoor wordt de veiligheid op de werkvloer ook nog eens verhoogd. Uiteindelijk hangt de maximale toegestane snelheid af van uw specifieke situatie, de mogelijke risico's en de reeds getroffen maatregelen om die risico's te beperken. New call-to-action

Matthias Dierckxsens
Matthias Dierckxsens | Linkedin

Field Sales at Toyota Material Handling Belgium