24-03-2021|
3
minuten

Vorkheftrucks en elektrische heftrucks kunnen ernstige letsels veroorzaken bij bestuurders en voetgangers wanneer ze niet correct gebruikt worden. In deze blog leest u enkele do’s en don’ts voor heftruckbestuurders, want safety first!

BEDIENING
DO'S
Allereerst is het belangrijk dat u de heftruck enkel bedient wanneer u hiervoor opgeleid en bevoegd bent. Wees goed voorbereid en inspecteer de heftruck vooraleer uw shift start.

Wanneer u eenmaal instapt, maakt u gebruik van de driepuntsmethode om ongelukken te vermijden. Met uw handen houdt u de handgrepen vast, terwijl u een voet op een stabiele ondergrond zet. Maak hierbij steeds gebruik van de vaste handgrepen van de cabine, het handvat van bewegende deuren biedt namelijk geen geschikte steun. U stapt in met het gezicht naar de cabine.

Nadien maakt u de veiligheidsgordel vast en kijkt u goed rondom u alvorens u de heftruck in beweging brengt. Kijk achter u wanneer u achteruit rijdt en reken niet alleen op uw spiegels. Tijdens het rijden houdt u de vorken ongeveer 10 cm van de grond en past u uw snelheid aan aan de omgeving en de lading. Verder heeft u steeds aandacht voor voetgangers en mogelijke obstakels boven het hoofd.

Stop altijd bij kruispunten en dode hoeken. Claxoneer liever een keer te veel en vermijd plotselinge stops. Tijd om te laden of te lossen? Laat de vorken steeds langzaam en voorzichtig zakken en omhoog gaan en controleer of de ondergronden stevig genoeg zijn.

DON'TS
Bedien nooit een heftruck waarvan u merkt dat hij niet in operationele staat is, probeer de heftruck in dat geval te repareren als u daartoe bevoegd bent. Het is daarnaast ook verboden om de hydrauliekventielen te bedienen wanneer u zich buiten de cabine bevindt.

Tijdens het rijden plaatst u nooit iemand op de vorken en u vervoert geen passagiers. De vorken worden ook niet geheven tijdens het vervoeren van de lasten. Rijdt u op of van een helling? Dan keert u de heftruck niet. Tenslotte is het ten stelligste afgeraden om uw gsm te gebruiken tijdens het rijden.

191017-631-2-print

LADINGEN
DO'S
Gebruik altijd een vorkheftruck met de juiste capaciteit voor het gewicht van de lading, of verminder de last. Spreid de vorken zo wijd als de pallet toelaat en let steeds op lage deuropeningen of bepaalde obstakels boven het hoofd.

Gebruikt u voorzetapparatuur zoals een klem of een rotator? Zorg dan dat u op de hoogte bent van de specifieke werking ervan.

DON'TS
Til nooit een lading die te zwaar is voor de capaciteit van de vorkheftruck en verplaats geen lading die onstabiel of slecht geordend is. Rij ook nooit rond met de lading meer dan 10 cm boven de grond of wanneer deze uw zicht belemmert.

HELLINGEN
DO'S
Rij steeds rechtdoor wanneer u een lading vervoert op een helling en hef de vorken hoog genoeg zodat ze de grond niet raken. Rij langzaam en altijd met de vork helling-op gericht. Belemmert de lading uw zicht? Schakel dan een collega in die van op afstand uw manoeuvres kan bijsturen wanneer u de helling opgaat.

DON'TS
Keer nooit wanneer u een helling op- of afrijdt en laat uw toestel nooit onbeheerd achter op een helling.

VOETGANGERS
DO'S
Maak altijd oogcontact met voetgangers, zodat u zeker bent dat ze u hebben gezien en zorg ervoor dat ze ten minste een armlengte afstand van de heftrucks verwijderd blijven. Vraag hen zelf om uit te wijken indien ze dit niet uit zichzelf doen. Tenslotte is het slim om voetgangers te trainen en te informeren over de risisco’s van de heftruck.

DON'TS
Zorg ervoor dat er nooit iemand onder een geheven lading loopt. 

PARKEREN
DO'S
De shift zit erop! Parkeer de heftruck op een daarvoor bestemde plaats, laat de vorken tot op de grond zakken, zet de bedieningshendel in neutraal en gebruik de parkeerrem. Schakel de heftruck uit en maak tenslotte gebruik van de driepuntsmethode om achterwaarts uit te stappen, opnieuw met het gezicht naar de cabine gericht.

DON'TS
Wees aandachtig voor brandtrappen en -gangen, blokkeer deze nooit met uw heftruck. Laat de truck ook nooit in versnelling staan wanneer u hem uitschakelt. Tenslotte laat u uw heftruck ook nooit onbeheerd achter wanneer de truck niet is uitgeschakeld. 

Raadpleeg ook onze veiligheidsposters voor alle richtlijnen.Ik wil een gratis veiligheidsposter

Topics: Safety

Walter Van Vlasselaer
Walter Van Vlasselaer | Linkedin

Quality & safety manager at Toyota Material Handling Belgium