25-09-2020|
2
minuten

Een ongeval met een heftruck gebeurt sneller dan we denken. Onvoldoende respecteren van een veilige afstand ten opzichte van een andere heftruck, slecht zicht tijdens het rijden en onaangepast rijgedrag, het zijn helaas geen uitzonderingen. In deze blog staan de dode hoeken van de heftruck centraal.

Wie wel eens met een heftruck gereden heeft, weet dat het lastig is om optimaal zicht te houden op de werkomgeving. Niet alleen de last op de vorken, of onoverzichtelijke kruisingen of onderdoorgangen in het magazijn beperken het zicht voor heftruckchauffeurs. Ook de truck zelf kent enkele dode hoeken. A-frames (de voorste stijlen van het beschermdak), de mast en het schutbord maken een vrije doorkijk op de weg onmogelijk, terwijl het vorkenbord, de hydrauliekslangen, cilinders en eventuele voorzetapparatuur het zicht op de last beperken. Om het maar niet te hebben over randapparatuur zoals terminals of scanners waarmee de moderne magazijn- of heftruck tegenwoordig is uitgerust. 

Ernstige ongevallen met heftrucks
Te vaak leidt het beperkte zicht tot onveilige situaties. In de periode 2014-2016 vonden er bijna 10.000 ongevallen plaats waarbij intern transportmaterieel betrokken is. Dat is het topje van de ijsberg: ongevallen met de dood, een ziekenhuisopname en/of blijvend letsel tot gevolg. Minder zware ongevallen - laat staan de bijna-ongevallen - worden vaak niet eens gemeld. Meer dan 7.000 personen waren tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt na een ongeval. 

Slecht zicht voorkomen
Niet al die incidenten zijn het gevolg van slecht zicht, maar we mogen gerust stellen dat de veiligheid op de werkvloer aanzienlijk wordt verbeterd als het zicht toeneemt. In de Top 5 maatregelen die voortvloeit uit een grondige analyse naar de oorzaken van ongevallen op de werkvloer staan maar liefst 5 maatregelen die te maken hebben met deze problematiek: 

  • Zichtbaarheid van voetgangers vergroten 
  • Scheiding van lopend en rijdend verkeer 
  • Weren van voetgangers uit zones met heftrucks 
  • Zichtbaarheid van heftrucks vergroten 
  • Zicht rondom de truck vanuit het perspectief van de chauffeur 


Maatregelen om zicht te verbeteren

Gelukkig kunnen er maatregelen getroffen worden om het zicht te verbeteren. Bijvoorbeeld door onoverzichtelijke punten in het magazijn te voorzien van spiegels of meer geavanceerde hulpmiddelen, die meekijken en waarschuwen middels een akoestisch en/of visueel signaal als er gevaar dreigt.

Ook het aanpassen van de infrastructuur en/of de lay-out van het magazijn kan de veiligheid verbeteren. Door voetgangers fysiek te scheiden van intern transport wordt een groot deel van de risico's geëlimineerd. Organisatorische maatregelen, zoals het invoeren van eenrichtingsverkeer in gangpaden en het (al dan niet automatisch) aanpassen van snelheden in risicovolle zones of aan het einde van een gangpad, geven de veiligheid eveneens een extra boost. 

Gratis veiligheidstip
Los van de voorgaande maatregelen, hebben we een vrij eenvoudige tip. Te vaak zien we dat medewerkers in hun normale kleding aan het werk zijn. Een jeans in combinatie met vaak zwarte of blauwe t-shirts zijn populair. Logisch want zo zie je niet snel stof op vuil.

Juist dan is het dragen van degelijke en voor het werk geschikte veiligheidskleding een uitkomst. En dat kan al vrij eenvoudig door goed passende en sluitende veiligheidshesjes te verstrekken.

Veilige werkvloer zit tussen de oren
Welke maatregelen er ook worden getroffen, het is en blijft essentieel dat ze worden nageleefd en dat er op die naleving een goede controle is. Betrokkenheid en het stimuleren van veiligheidsbewustzijn leveren namelijk de meeste winst op. Hulpmiddelen helpen absoluut, maar een veilige werkvloer zit vooral tussen de oren van de mensen die op die vloer werken en komen.

Jimmy Henrard
Jimmy Henrard | Linkedin

Sales Engineer at Toyota Material Handling Belgium