08-07-2020|
3
minuten

Wie eenmaal overtuigd is van de voordelen van automatisering, moet het belangrijkste struikelblok nog overwinnen: de directie. Of de directie instemt met een investering in AGV's, is grotendeels afhankelijk van de businesscase. De financiële afdeling vraagt de dag van vandaag veelal een terugverdientijd van twee jaar of korter. Wie dan vergeet de besparing op indirecte kosten mee te nemen in de businesscase, doet zichzelf tekort. 

De terugverdientijd is de maatstaf voor grote investeringen, bijvoorbeeld AGV's. Is die korter dan een jaar? Dan bestaat over de investering geen enkele twijfel. Ligt de terugverdientijd tussen de één en twee jaar? Dan is dat voor de meeste directies nog altijd aanvaardbaar. Maar als de terugverdientijd langer is dan twee jaar, slaat de twijfel toe. Veel directies schuiven de investeringsbeslissing dan voor zich uit. Met het risico dat van uitstel uiteindelijk afstel komt. 

Kosten versus baten

Het berekenen van de terugverdientijd begint met het opstellen van een goede businesscase. 

Een businesscase bestaat uit een vergelijking van de kosten en baten van het AGV-project. De kosten kunnen worden berekend als het ontwerp van het AGV-systeem is vastgesteld. Dan is duidelijk hoeveel geautomatiseerde voertuigen er nodig zijn en wat de specificaties ervan zijn. De vraag is of de verwachte baten opwegen tegen deze kosten. 

De baten volgen uit de verwachte kostenbesparingen. Een investering in AGV's leidt allereerst tot een besparing op de directe kosten zoals personeelskosten. Als het bedrijf in 2 ploegen werkt en de AGV's per ploeg 2 FTE's uitsparen, resulteert dat in een totale reductie van 4 FTE's. Als de personeelskosten €40.000 per FTE per jaar bedragen, zijn de AGV's dus goed voor een totale kostenbesparing van €160.000 op jaarbasis. Eist de directie een terugverdientijd van twee jaar? Dan is de totale investeringsruimte €320.000.

Indirecte kosten
Wat veel bedrijven zich niet altijd realiseren, is dat een investering in AGV's ook leidt tot besparingen op indirecte kosten. De indirecte kosten zijn niet altijd even goed zichtbaar, waardoor de besparingen lastig te berekenen zijn. Maar wie de moeite neemt om in de indirecte kosten te duiken, kan een vrij goede inschatting van de besparingen maken en zich daarmee extra investeringsruimte verschaffen. 

Wat zijn dan de besparingen op interne kosten? Wij maken een onderscheid tussen vijf indirecte kostenposten:

  • Indirecte personeelskosten - Minder FTE's betekent onder meer minder management, minder overleg, minder werving en selectie, minder training en minder verzuim. 
  • Betrouwbaarheid - Gebruik van AGV's resulteert in een strak georganiseerd en betrouwbaar proces, wat bijvoorbeeld zichtbaar wordt in afname van wachttijden. 
  • Interne logistiek - Inzet van AGV's in plaats van heftrucks met chauffeurs leidt tot minder heftrucks, minder schade en minder congestie op de werkvloer. 
  • Handling van goederen - AGV's maken minder fouten dan mensen, wat leidt tot lagere herstelkosten en meer efficiëntie. 
  • Arbeidsomstandigheden - AGV's verbeteren de veiligheid en de ergonomie, maken het werk aantrekkelijker en kunnen zelfs resulteren in lagere verzekeringskosten.

 
Tussen de 15 en 25 procent 
Het berekenen van de besparing op indirecte kosten is vaak onbegonnen werk, met name omdat het deels gaat om verborgen kosten. De praktijk leert ons echter dat de besparing op indirecte kosten doorgaans 15 tot 25 procent van de besparing op directe kosten bedragen. Afhankelijk van de situatie zal dit percentagen dichter bij de 15 of 25 procent liggen. Hadden de heftrucks die door de AGV's worden vervangen relatief veel schade? Dan zal het percentage wellicht hoger liggen. 

Wat betekent dit nu voor de bovenstaande businesscase? Als we uitgaan van een percentage van 20 procent voor de besparing op indirecte kosten, levert dit €64.000 aan extra baten op. Dat bedrag kan worden opgeteld bij de €320.000 voor de besparing op directe kosten. Dat levert in dit voorbeeld een investeringsruimte op van €384.000. Het meenemen van de indirecte kosten in de businesscase kan net het verschil betekenen tussen een positieve of negatieve investeringsbeslissing. 

Bent u benieuwd of automatisering interessant is voor uw logistieke operatie? Doe dan onze gratis Quick Scan. 

Topics: Automation

Philip Van Oevelen
Philip Van Oevelen |

Logistics Solutions Senior Consultant