12-09-2019|
3
minuten

Als we de media mogen geloven, zijn robots en AGV’s (Automated Guided Vehicles) dé oplossing voor alle problemen op de werkvloer in het magazijn. Maar is dat echt zo? Niet alles wordt beter wanneer u mensen vervangt door machines. We lichten drie vaakgehoorde misverstanden over automatisering even voor u door.

Misverstand 1 | Automatisering versnelt processen

Door automatisering stijgt de productiviteit op de werkvoer, zo luidt het verhaal. Dat klopt als je de productiviteit per medewerker bekijkt. Als u een heftruck vervangt door een AGV, spaart u tenslotte een heftruckchauffeur uit. U doet hetzelfde werk dus met minder mensen.

toyota icons-01

Feit: Het proces zelf verloopt per definitie niet sneller. Sterker nog: door wettelijke veiligheidsvoorschriften is de snelheid van een AGV beperkt. De veiligheidssensor moet immers voldoende tijd hebben om mensen en andere obstakels te detecteren en het signaal te geven om de machine te doen stoppen. Daarom is een conventionele heftruck met chauffeur in de praktijk vaak een stuk sneller.

Een AGV blijft volledig foutloos werken, ook als hij dag en nacht doorwerkt. Zo stijgt dus vooral de kwaliteit van de operatie en de veiligheid op de werkvloer.

Misverstand 2 | AGV’s zullen op termijn mensen op de werkvloer vervangen

Een AGV doet hetzelfde werk als een heftruck: pallets of andere ladingdragers van punt A naar punt B verplaatsen. Op zo’n machine hoeft in principe geen chauffeur te zitten die tientallen keren per dag hetzelfde traject aflegt. Maar dat betekent daarom nog niet dat een AGV mensen helemaal overbodig maakt.

Feit: Een heftruckchauffeur signaleert ook kapotte pallets. Hij duwt verpakkingen recht die niet correct gestapeld zijn. Of hij brengt ladingen naar een foliewikkelstation en registreert de inhoud ervan. Allemaal taken die een AGV niet uitvoert. Wanneer een chauffeur vervangen wordt door een machine, moeten collega’s zijn taken overnemen of moet de continuïteit van het proces gevrijwaard blijven door andere oplossingen.

toyota icons-02

Bovendien zijn er mensen nodig die de AGV’s en andere automatiseringsprojecten beheren. Zij monitoren de status van de machines, signaleren storingen en verhelpen ze efficiënt. Indien nodig voeren zij zelfs technische aanpassingen door, zoals de rijroute van een AGV wijzigen.

Een heftruckchauffeur doet meer dan alleen ladingen vervoeren. Zijn inzicht in systemen en processen maakt hem nog steeds onmisbaar in elk automatiseringsproject.

Misverstand 3 | Automatisering schept orde en netheid
De aanblik van een deels of geheel geautomatiseerd magazijn verschilt wezenlijk van die van een manueel beheerd magazijn. In het laatste geval is de hectiek vaak voelbaar én zichtbaar. Heftrucks rijden soms kriskras door elkaar, goederen staan her en der verspreid en van een schone, opgeruimde werkvloer is lang niet altijd sprake. In een geautomatiseerde set-up heerst structuur, orde en netheid.

Feit:  Het bovenstaande bewering klopt ten dele. Structuur, orde en netheid zijn echter geen gevolg van automatisering. Ze zijn eerder een voorwaarde om te kunnen automatiseren.

toyota icons-03

Een AGV functioneert niet goed in een omgeving zonder uitgestippelde rijroutes of vaste oppak- en afzetlocaties. AGV’s die regelmatig moeten stoppen omdat hun doorgang geblokkeerd wordt door rondslingerende pallets of verpakkingsmateriaal halen niet het beloofde rendement. De praktijk leert ons dat die voorwaarden voor automatisering vaak niet in orde zijn. Dat betekent dat bedrijven niet alleen processen en procedures moeten (her)structureren.

Wie succesvol wil automatiseren pakt best ook de bedrijfscultuur op de werkvloer aan.

Topics: Automation

Bart Degoes
Bart Degoes | Linkedin

Logistics Solutions Operations & Professional Services Manager