12-03-2020|
4
minuten

Logistiek werk of magazijnwerk brengt heel wat veiligheidsrisico’s met zich mee. Werknemers in magazijnen moeten zich bewust zijn van een aantal potentiële gevaren om veilig te kunnen werken. Daarom is het belangrijk dat ze de veiligheidsregels in het magazijn respecteren. Wij zetten meest voorkomende veiligheidskwesties in magazijnen op een rijtje en geven u tips om uzelf en anderen op de werkvloer te beschermen.

Vermijd elektrische risico’s
De ernstigste ongelukken in magazijnen hebben meestal te maken met elektriciteit. Zo kunt u aan elektrische gevaren blootgesteld worden wanneer u aan apparatuur werkt of wanneer u in contact komt met storingen.

Sommige managers laten elektrische problemen oplossen door werknemers. Dit bespaart misschien tijd en geld, maar is zeker niet de correcte oplossing. Bel steeds een professionele elektricien om deze problemen op te lossen. Zo voorkomt u letsels bij uw medewerkers.

Draag steeds aangepaste werkkleding
Magazijnmedewerkers zijn verplicht om de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te gebruiken om zich te wapenen tegen de gevaren op hun werkplek: beschermende brillen, handschoenen, stofmaskers,... Helaas wordt deze regel vaak overtreden in magazijnen. Dit verhoogt het risico op ongelukken en verwondingen, waaronder verbrijzeling, inademing van vervuilde lucht, oogletsels en gehoorverlies.

Bezorg uw werknemers steeds een volledige lijst geven van de PBM’s die ze verplicht moeten dragen op de werkvloer. Deze folder moet ook de juiste manier van dragen, reinigen en onderhouden van beschermende kledij uitleggen.

Voorkom uitglijden en vallen
Uitglijden en vallen zijn maar al te vaak de oorzaak van werkgerelateerde letsels. Met deze richtlijnen kunt u uitglijden en vallen in magazijnen voorkomen.

  • Maak de vloer vrij van obstakels, zoals putten, scheuren of losse snoeren
  • Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op
  • Breng antislip vloertapes en -matten aan om het risico op uitglijden te verminderen
  • Indien nodig, zorg ervoor dat u getraind bent in het gebruik van valbeveiliging 

Doe aan brandpreventie
Brand is een van de gevaarlijkste situaties in uw magazijn. Eén enkele brand kan tientallen of zelfs honderden werknemers kwetsen. Nochtans zijn branden als magazijnongeval makkelijk te vermijden. U kunt verschillende voorzorgsmaatregelen nemen om het brandrisico in een magazijn te verminderen.

Elk bedrijf moet de juiste bouwvergunningen hebben voor zijn magazijn. Deze bepalen de maatregelen die men moet nemen om een brand te voorkomen, zoals voldoende nooduitgangen voor alle medewerkers en een automatisch sprinklersysteem. Magazijnmedewerkers moeten bovendien getraind worden in brandpreventie. Deze training omvat exit-strategieën en het lokaliseren en correct bedienen van brandblussers. Met regelmatige inspecties wordt uw magazijn bovendien gescreend op mogelijke brandgevaarlijke situaties.

Ga bewust om met schadelijke stoffen
In veel magazijnen liggen schadelijke chemicaliën opgeslagen. Onjuiste behandeling verhoogt het gevaar op verwondingen en gezondheidsrisico’s.

Sla gevaarlijke stoffen zorgvuldig op en voorzie ze van een duidelijk label. Leid uw werknemers op om correct en veilig om te gaan met deze stoffen. Deze training kan ook aantonen hoe belangrijk PBM’s zijn om het contact met chemicaliën veilig te houden.

Werk veilig met zwaar materiaal
Wanneer u dagelijks met zware apparatuur werkt, kan het gebruik ervan al snel comfortabel en vanzelfsprekend aanvoelen. Dat kan ertoe leiden dat u de gebruikelijke veiligheidsprocedures wel eens vergeet in acht te nemen. Alle werknemers die met zware apparatuur werken, moeten regelmatig getraind worden. Zelfs als u niet zelf met de apparatuur omgaat, kan het nuttig zijn om te weten hoe u bijvoorbeeld de ‘blinde vlekken’ van een heftruckbestuurder vermijdt. Het is kennis die levens kan redden.

Zorg voor veiligheidstraining
Geef werknemers de opleiding die ze nodig hebben, voor ze aan het werk gaan. Het gebrek aan opleiding kan het moeilijk maken om werk veilig uit te voeren. Wanneer u als manager niet de nodige training biedt, kunnen magazijnmedewerkers zichzelf en collega’s onbewust in gevaar brengen. Daarom voert u best structureel een  opleidingssysteem in. Dat draagt ertoe bij dat alle werknemers de veiligheidsprocedures voor hun werkplek kennen én regelmatig bijscholen. 

Respecteer werktijden
Magazijnen werken vaak met strikte deadlines en levertijden. Daardoor kan het zijn dat medewerkers extra uren moeten kloppen. Wanneer die overuren echter een te lange periode aanhouden, kan dat leiden tot vermoeidheid en slechte concentratie. En dat kan een negatieve invloed hebben op de veiligheid in een magazijn. Aandacht voor details is van vitaal belang om het werk voor iedereen veilig te houden. Respecteer daarom zo veel mogelijk de werkduur en de pauzes van arbeidersploegen om ongelukken en verwondingen te voorkomen.

Wees alert voor vallende objecten
In magazijnen worden goederen vaak hoog opgeslagen. Die hoogte helpt om de verticale ruimte efficiënt te gebruiken. Helaas kan het ook leiden tot een groter risico op letsels door vallende voorwerpen. Wie in een magazijn werkt, wordt best getraind in het tegenhouden, beveiligen en voorkomen van vallende voorwerpen.

Het creëren van stabiele stapels verkleint het risico op vallende objecten. Indien mogelijk plaatst men zware, volumineuze voorwerpen steeds onderaan de stapel. Deze regel geldt ook voor elke stapel voorwerpen die wordt verplaatst. Cilindrische voorwerpen moeten altijd worden opgeslagen en verplaatst met de platte kant naar beneden. Neem de tijd stapels zo correct mogelijk te maken en zorg dat u de gewichtslimiet van uw machine niet overschrijdt.

Optimaliseer de ergonomie
Bij logistiek werk maken magazijnmedewerkers vaak dezelfde bewegingen. Deze herhaalde beweging - heffen, buigen, duwen, draaien, … - kan leiden tot letsels aan spieren en gewrichten. Daarom is het belangrijk dat het materiaal waarmee in het magazijn gewerkt wordt, ergonomisch op punt staat.

Enkele tips om de ergonomie te optimaliseren:

  • Plaats voorwerpen op borsthoogte in plaats van op de vloer
  • Voorzie vorkheftrucks en andere apparatuur van ergonomische zitplaatsen en bedieningselementen
  • Train werknemers in het veilig optillen en verplaatsen van voorwerpen

Wilt u meer weten over het belang van ergonomisch werken? Lees dan volgend artikel: Ergonomisch werken maakt het verschil in de logistiek.

Topics: Safety

Walter Van Vlasselaer
Walter Van Vlasselaer | Linkedin

Quality & safety manager at Toyota Material Handling Belgium