12-03-2020|
6
minuten

Magazijnwerk brengt heel wat veiligheidsrisico’s met zich mee. Werknemers in magazijnen moeten zich bewust zijn van de potentiële gevaren om veilig te kunnen werken. Daarom is het belangrijk dat ze de veiligheidsregels in het magazijn respecteren. Wij zetten meest voorkomende veiligheidskwesties in magazijnen op een rijtje en geven enkele tips om de veiligheid in je magazijn te verbeteren.


1. Vermijd elektrische risico’s
De ernstigste ongelukken in magazijnen hebben meestal te maken met elektriciteit. Zo kun je aan elektrische gevaren blootgesteld worden wanneer je aan apparatuur werkt of in contact komt met storingen. 

Sommige managers laten elektrische problemen oplossen door werknemers. Dat bespaart misschien tijd en geld, maar is zeker niet de correcte oplossing. Contacteer steeds een professional om deze problemen op te lossen. Zo voorkom je letsels bij je medewerkers. 

2. Draag steeds aangepaste werkkleding
Jouw logistieke medewerkers zijn verplicht om de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te dragen om zich te wapenen tegen de gevaren op hun werkplek: veiligheidsbrillen, handschoenen, stofmaskers,... Helaas wordt deze regel vaak overtreden in magazijnen. Dit verhoogt het risico op ongelukken en verwondingen, waaronder verbrijzeling, inademing van vervuilde lucht, oogletsels en gehoorverlies. 

Bezorg je werknemers steeds een volledige lijst van de PBM’s die ze verplicht moeten dragen op de werkvloer. Voorzie ook de juiste instructies voor het dragen, reinigen en onderhouden van beschermende kledij.

Blog - Veiligheid-1

3. Voorkom uitglijden en vallen
Uitglijden en vallen zijn maar al te vaak de oorzaak van werk gerelateerde letsels. Met deze richtlijnen kun je uitglijden en vallen in jouw magazijn voorkomen.

  • Maak de vloer vrij van obstakels, zoals putten, scheuren of losse snoeren
  • Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op
  • Breng antislip vloertapes en -matten aan om het risico op uitglijden te verminderen
  • Indien nodig, zorg ervoor dat je medewerkers getraind zijn in het gebruik van valbeveiliging 

4. Doe aan brandpreventie
Brand is een van de gevaarlijkste situaties in een magazijn. Eén enkele brand kan tientallen of zelfs honderden werknemers kwetsen. Je kunt verschillende voorzorgsmaatregelen nemen om het brandrisico in een magazijn te verminderen. 

Als bedrijf moet je de juiste bouwvergunningen hebben voor je magazijn. Deze bepalen de maatregelen die je moet nemen om een brand te voorkomen, zoals voldoende nooduitgangen voor alle medewerkers en een automatisch sprinklersysteem. Magazijnmedewerkers moeten bovendien getraind worden in brandpreventie.

Deze training omvat exit-strategieën en het lokaliseren en correct bedienen van brandblussers. Met regelmatige inspecties wordt jouw magazijn bovendien gescreend op mogelijke brandgevaarlijke situaties.

5. Ga bewust om met schadelijke stoffen
In veel magazijnen liggen schadelijke chemicaliën opgeslagen. Onjuiste behandeling verhoogt het gevaar op verwondingen en gezondheidsrisico’s. 

Sla gevaarlijke stoffen zorgvuldig op en voorzie ze van een duidelijk label. Train je werknemers om correct en veilig om te gaan met deze stoffen. Deze training kan ook aantonen hoe belangrijk PBM’s zijn om het contact met chemicaliën veilig te houden.

Blog - Veiligheidsissues - Schadelijke stoffen

6. Werk veilig met zwaar materiaal
Als je dagelijks met zware apparatuur werkt, kan het gebruik ervan al snel comfortabel en vanzelfsprekend aanvoelen. Dat kan ertoe leiden dat je de gebruikelijke veiligheidsprocedures wel eens vergeet in acht te nemen. Alle werknemers die met zware apparatuur werken, moeten regelmatig getraind worden. Zelfs als je niet zelf met de apparatuur omgaat, kan het nuttig zijn om te weten hoe je bijvoorbeeld de ‘blinde vlekken’ van een heftruckbestuurder vermijdt. Het is kennis die levens kan redden.


7. 
Zorg voor veiligheidstraining
Geef werknemers de opleiding die ze nodig hebben, voor ze aan het werk gaan. Het gebrek aan opleiding kan het moeilijk maken om werk veilig uit te voeren. Wanneer je als manager niet de nodige training biedt, kunnen magazijnmedewerkers zichzelf en collega’s onbewust in gevaar brengen. Daarom voer je best structureel een opleidingssysteem in. Dat draagt ertoe bij dat al je werknemers de veiligheidsprocedures voor hun werkplek kennen én regelmatig bijscholen. 

8. Respecteer werktijden
Magazijnen werken vaak met strikte deadlines en levertijden. Daardoor kan het zijn dat medewerkers extra uren moeten kloppen. Wanneer die overuren echter een te lange periode aanhouden, kan dat leiden tot vermoeidheid, slechte concentratie en minder productiviteit.

En dat kan een negatieve invloed hebben op de veiligheid in een magazijn. Aandacht voor details is van belang om het werk voor iedereen veilig te houden. Respecteer daarom zo veel mogelijk de werkduur en de pauzes van shiften om ongelukken en verwondingen te voorkomen.

9. Wees alert voor vallende objecten
In magazijnen worden goederen vaak hoog opgeslagen. Die hoogte helpt om de verticale ruimte efficiënt te gebruiken. Helaas kan het ook leiden tot een groter risico op letsels door vallende voorwerpen. Wie in een magazijn werkt, wordt best getraind in het tegenhouden, beveiligen en voorkomen van vallende voorwerpen. 

Het creëren van stabiele stapels verkleint het risico op vallende objecten. Indien mogelijk plaats je zware, volumineuze voorwerpen steeds onderaan de stapel. Deze regel geldt ook voor elke stapel voorwerpen die wordt verplaatst.

Cilindrische voorwerpen moeten altijd worden opgeslagen en verplaatst met de platte kant naar beneden. Neem de tijd om stapels zo correct mogelijk te maken en zorg dat je de maximale capaciteit van je heftruck niet overschrijdt.

10. Optimaliseer de ergonomie
Bij logistiek werk maken magazijnmedewerkers vaak dezelfde bewegingen. Deze herhaalde bewegingen - heffen, buigen, duwen, draaien, … - kunnen leiden tot letsels aan spieren en gewrichten. Daarom is het belangrijk dat het materiaal waarmee in het magazijn gewerkt wordt, ergonomisch op punt staat.

Enkele tips om de ergonomie te optimaliseren:

  • Plaats voorwerpen op borsthoogte in plaats van op de vloer
  • Voorzie vorkheftrucks en andere apparatuur van ergonomische zitplaatsen en bedieningselementen
  • Train werknemers in het veilig optillen en verplaatsen van voorwerpen

Topics: Safety

Charlotte De Coninck
Charlotte De Coninck | Linkedin

Digital Content Marketeer