23-05-2024|
8
minuten

Magazijnwerk brengt heel wat veiligheidsrisico’s met zich mee. Werknemers in magazijnen moeten zich bewust zijn van de potentiële gevaren om veilig te kunnen werken. Daarom is het belangrijk dat ze de veiligheidsregels in het magazijn kennen en respecteren. Wij zetten 12 meest voorkomende veiligheidskwesties in magazijnen op een rijtje en geven je enkele tips om ze te voorkomen.1. Vermijd elektrische risico’s


Ernstige ongevallen in magazijnen hebben vaak te maken met elektriciteit. Zo kun je aan elektrische gevaren blootgesteld worden wanneer je aan apparatuur werkt of in contact komt met storingen. Elektrische problemen laten oplossen door medewerkers bespaart misschien tijd en geld, maar is zeker niet de correcte oplossing.

Hoe vermijd je elektrische risico’s?

 • Zorg voor een grondige training in de juiste procedures en veiligheidsvoorschriften voor de bevoegde medewerkers.
 • Voer regelmatig inspecties uit van alle elektrische apparatuur en bedrading in het magazijn.
 • Identificeer en corrigeer eventuele defecten of problemen onmiddellijk.
 • Contacteer steeds een professional om deze problemen op te lossen. Zo voorkom je letsels bij je medewerkers.

2. Draag de juiste PBM’s


Logistieke medewerkers zijn verplicht om de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te dragen om zich te wapenen tegen de gevaren op hun werkplek: veiligheidsschoenen, beschermende kledij, veiligheidsbrillen, handschoenen, stofmaskers, ...

Helaas wordt deze regel vaak overtreden in magazijnen. Dit verhoogt het risico op ongelukken en verwondingen, waaronder verbrijzeling, inademing van vervuilde lucht, oogletsels en gehoorverlies.  

Hoe vermijd je (lichamelijke) letsels?

 • Bezorg je medewerkers steeds een volledige lijst van alle PBM’s die ze verplicht moeten dragen op de werkvloer.
 • Voorzie de juiste instructies voor het dragen, reinigen en onderhouden van beschermende kledij.
   

Blog - Veiligheid-1

3. Voorkom uitglijden en vallen


Uitglijden en vallen zijn maar al te vaak de oorzaak van ongevallen op het werk.

Met deze richtlijnen kun je uitglijden en vallen in jouw magazijn voorkomen:

 • Maak de vloer vrij van obstakels, zoals putten, scheuren of losse snoeren.
 • Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op.
 • Breng antislip vloertapes en -matten aan om het risico op uitglijden te verminderen.
 • Indien nodig, zorg ervoor dat je medewerkers getraind zijn in het gebruik van valbeveiliging.

Blog - Veiligheidsissues - Uitglijden


4. Doe aan brandpreventie


Brand is één van de gevaarlijkste situaties in een magazijn. Eén enkele brand kan grote schade aanrichten.

Je kunt verschillende voorzorgsmaatregelen nemen om het brandrisico in jouw magazijn te verminderen.

 • De juiste bouwvergunning is noodzakelijk om de correcte maatregen te bepalen, bv. voldoende nooduitgangen, automatisch sprinklersysteem, ...
 • Organiseer een brandpreventie training. Deze training omvat exit-strategieën en het correct bedienden van brandblussers.
 • Screen jouw magazijn op mogelijke brandgevaarlijke situaties.

Blog - Veiligheidsissues - Brandveiligheid

5. Ga bewust om met schadelijke stoffen


In veel magazijnen liggen schadelijke chemicaliën opgeslagen. Onjuiste behandeling verhoogt het gevaar op verwondingen en gezondheidsrisico’s.  

Hoe vermijd je ongevallen met schadelijke stoffen?

 • Sla gevaarlijke stoffen zorgvuldig op en voorzie ze van een duidelijk label.
 • Train je medewerkers om correct om te gaan met deze stoffen.
 • Voorzie de juiste PBM’s voor contact met chemicaliën.

6. Werk veilig met zwaar materiaal


Als je dagelijks met zware apparatuur werkt, kan het gebruik ervan al snel als vanzelfsprekend aanvoelen. Dit kan ervoor zorgen dat je soms vergeet om de standaard veiligheidsprocedures te volgen..

Alle werknemers die met zware apparatuur werken, moeten regelmatig training krijgen. Zelfs als je niet met dit type apparatuur werkt, is het handig om te weten hoe je de “blinde vlekken” van een heftruckchauffeur kunt ontwijken.


7. Zorg voor veiligheidstraining


Geef werknemers de opleiding die ze nodig hebben, voor ze aan het werk gaan. Het gebrek aan opleiding maakt het moeilijk om werk veilig uit te voeren. Daarom voer je best structureel een opleidingssysteem in. Dit zorgt ervoor dat alle medewerkers weten hoe ze veilig moeten werken op hun werkplek.

Blog - Veiligheidsissues - Veiligheidstraining

8. Respecteer werktijden


Magazijnwerk gaat vaak samen met strikte deadlines en levertijden. Daardoor kan het zijn dat medewerkers extra uren moeten kloppen. Wanneer overuren een te lange periode aanhouden, kun je vermoeid raken, je minder goed concentreren en verminderd jouw productiviteit. Wat de veiligheid in het magazijn in gevaar brengt.

Enkele maatregelen die je kan nemen zijn:

 • Respecteer zo veel mogelijk de werkduur.
 • Zorg voor regelmatige pauzes om ongelukken en verwondingen te voorkomen.

9. Wees alert voor vallende objecten


In magazijnen worden goederen vaak hoog opgeslagen. Die hoogte helpt om de verticale ruimte efficiënt te gebruiken. Helaas kan het ook leiden tot een groter risico op letsels door vallende voorwerpen. Wie in een magazijn werkt, wordt best getraind in het tegenhouden, beveiligen en voorkomen van vallende voorwerpen. 

Met deze richtlijnen kun je vallende objecten voorkomen:

 • Creëer stabiele stapels, dit verkleint het risico op vallende objecten.
 • Plaats zware volumineuze voorwerpen steeds onderaan de stapel.
 • Cilindrische voorwerpen sla je op en verplaats je met de platte kant naar beneden.
 • Neem jouw tijd om correct te stapelen.
 • Zorg dat je de maximale capaciteit niet overschrijdt.
   

10. Optimaliseer de ergonomie


Bij logistiek werk maken magazijnmedewerkers vaak dezelfde bewegingen. Deze herhaalde bewegingen - heffen, buigen, duwen, draaien, … - leiden tot letsels aan spieren en gewrichten. Daarom is het belangrijk dat het materiaal ergonomisch op punt staat. 

Enkele tips om de ergonomie te optimaliseren:

 • Plaats voorwerpen op borsthoogte in plaats van op de vloer
 • Voorzie vorkheftrucks en andere apparatuur van ergonomische zitplaatsen en bedieningselementen
 • Train werknemers in het veilig tillen en verplaatsen van voorwerpen

11. Breng voldoende signalisatie aan


Door middel van signalisatie te installeren zorg je voor een betere zichtbaarheid in jouw magazijn.o

Hoe zorg je voor voldoende signalisatie?

 • Zorg voor borden, verlichting en grondmarkeringen om risicozones aan te duiden.
 • Overweeg fysieke begrenzingen als meest effectieve afscherming.
 • Rust jouw vloot uit met fluorescerende strips en Blue Spots of een ander type lampen.
 • Plaats bolle spiegels op strategische locaties zoals kruispunten, laadkades en uitritten.

Blog - Veiligheidsissues - Signalisatie

12. Voorzie wielblokkeringen bij laad- en loskades


Tijdens het laden of lossen van een vrachtwagen bestaat de kans dat de vrachtwagen naar voor schuift onder het gewicht van de heftruck. Een ander scenario is dat de vrachtwagen te vroeg vertrekt.

Hoe kun je laad- en loskades beveiligen?

 • Installeer een veiligheidsbarrière aan laad- en loskades.
 • Zorg voor een wielblokkeringssysteem voor vrachtwagens.


Veiligheid op de werkvloer is één van de belangrijkste prioriteiten bij bedrijven die werken met heftrucks. In deze blog bespreken we de meest voorkomende ongevallen met een heftruck in een magazijn en hoe je ze kan voorkomen. 

Ik wil een gratis veiligheidsposter

 

Topics: Safety

Charlotte De Coninck
Charlotte De Coninck | Linkedin

Digital Content Marketeer